Jellemrajz

Olvassák el ezt a kiemelést, és találják ki kiről íródott:

„Igen nagy ismeretköre van. Az utcán fennhangon beszél, tíz ember közül kilencet üdvözöl, címét is hozzá kiáltva, hattal okvetlen kezet szorít, s négynek csak úgy int a kezével, kalapját sem billentve meg. /…/ Per tu van minden újabbkori celebritással. /…/ Tudva van előtte, hogy sok ember van, aki nem állhatja, azokkal, ha találkozik az utcán, azon veszik észre magukat, hogy kezet szorít velük, s hogylétükről tudakozódik. S nem akad ember aki azt mondaná: ‘S mi köze az úrnak az én hogylétemhez?’ „ – Jókai Mór: Politikai divatok Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 348.o.

Jókai regénye egyébiránt az 1848 utáni időszakban játszódik. Szerepel benne Petőfi (mint Pusztafi), de nem ez párhuzam, hanem, hogy akkor is, a szabadságharc elbukása után az addig csak divatból magyarkodók rögtön köpönyeget tudtak fordítani, és a felszínen is maradtak.