ÉVE bemutatkozás

Az egyesület rövid története

Az ÉVE története 2007 tavaszán kezdődött, mikor is kiderült, hogy a csonkási lakóterület közvetlen szomszédságában injekciós fecskendőgyár építését tervezik.

A beruházással kapcsolatos titkolózások, a város vezetése és a letelepedni vágyó gyár, a Becton és Dicknson (BD) kompromisszumképtelensége a környéken élők élénk tiltakozását váltotta ki. A protestálók élére egy 6-10 fős csoport állt, mely a gyár felépítése ellen békés harcot hirdetett: internetes fórumot indított, lakossági konferenciát szervezett, tájékoztatta, ill. segítségül hívta a helyi és országos médiákat, fellépett a leendő gyárterület illegális feltöltése ellen, stb. (A történetet szubjektív elmesélését ld. itt.)

Működésük „hivatalossá” tételére egyesületet alapítottak.

Az ÉVE 2007 szeptemberében került bejegyzésre, elnöke Zsolt Péter szociológus lett, tagjai a BD. elleni küzdelemben kisebb-nagyobb szerepet vállaló, betelepültek, akik baráti támogatást kaptak az őslakosság azon részétől, melynek több-kevesebb problémája akadt már a hosszan regnáló városi vezetéssel..

A BD távozását követően az ÉVE távlati célokat fogalmazott meg, melyeket az alapszabályában rögzített.

 

Az egyesület célja

A helyi és térségi lakosok gazdasági, településfejlesztési és környezetvédelmi érdekeinek feltérképezése, megismertetése és képviselete a mindenkori helyi, térségi és országos közigazgatási, önkormányzati szervek, illetve hatóságok felé annak érdekében, hogy biztosított legyen ezen érdekek mindenkori megjelenítése és egyensúlya az aktuális politikai, gazdasági szempontok által tematizált érdekekkel szemben. Ennek keretében az egyesület aktívan részt akar venni a helyi és térségi érdekegyeztető mechanizmusokban, mintegy társadalmi ellenőrzést gyakorolva e folyamatokban a hosszú távú életminőség megóvása érdekében. Ezen túlmenően az egyesület maga is igyekszik a tevékenységi körébe eső programokat kidolgozni és társadalmi vitára bocsátani.

Az egyesület tevékenységében fő hangsúlyt kap a helyi és regionális környezetvédelmi szempontok markáns megjelentetése és képviselete. Fontos az utóbbi időben végzett környezetkárosítás rehabilitációjának támogatása. Különös tekintettel viseltetünk a térség legnagyobb értékére, az élő víz minőségére, a szennyezések megakadályozására, felszámolására. Szeretnénk fejleszteni az ökoturizmust, és a környezettudatos nevelést.

Az egyesület gazdasági vonatkozású céljainak lényege, hogy támogassa a Budapestet kiszolgáló kisebb bedolgozó jellegű ipar megtelepedését. Nagyobb cégek letelepülése esetén pedig olyan településfejlesztési koncepció kialakítását támogatja (pl. egyetlen ipari park létrehozásával), amely nem zárja el Veresegyház egészét a turisztikai és kulturális fejlesztés lehetőségétől.

Az egyesület egészségügyi vonatkozású törekvéseiben támogatni kívánja a Veresegyházon már bevezetésre került rendszert, saját erőforrásaiból pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztést és programszervezést valósít meg.

Az egyesület a facebookon úgy határozza meg magát, mint az a társaság, aki borsot tör a mutyisok orra alá. A honlapunkon igényesebben jelentkezünk. Környezetvédelmi elkötelezettként, gazdasági fenntarthatóságra odafigyelőként, az iparosításon kívül más fejlődési alternatívát is felmutatóként. Nem pusztán olyan kulturális rendezvényeknek való helyteremtés a célunk, amely a helyi kultúrából táplálkozik, hanem a nagyszámú beköltöző lakosság igényeinek megfelelően a szélesebb magyar és nemzetközi kultúra házigazda szerepének kifejlődését is szorgalmazzuk. A megépült intézmények mind helyet is tudnának biztosítani nagyobb szabású kulturális rendezvényeknek.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel és szövetséggel, melyek segítik az életminőség, és a demokratikus közösségteremtés megvalósulását.

Az ÉVE a fentebb maghatározott célok elérésére a következő tevékenységeket folytatja:

  • – kulturális
  • – sport
  • – szabadidős és hobbi
  • – oktatás (ismeretterjesztés)
  • – szociális (családvédelem, egészségkárosultak és idősek támogatása)
  • – környezetvédelmi (természeti és épített környezet védelme)
  • – településfejlesztési
  • – jogvédő (állampolgári jogok védelme)