A veresi közterületfelügyelő – júli. 28. testületi

Korábban szóvá tettük, hogy a testület hoz ugyan szabályokat, de mintha nem történne meg a végrehajtás. Az akkor hivatalát frissen elfoglaló jegyzővel maximálisan egyetértettünk ebben. Olyan szabályokat kell alkotni – mondta – amit végre is lehet hajtatni. Mint akkor megtudtuk, a fő probléma egy betegállományban lévő közterületfelügyelővel van, akihez munkajogilag nem lehet hozzányúlni, miközben a feladatát sem látja el.

Ennek fényében kíváncsian vártuk a fejleményeket. Ám egy teljességgel szakmai kérdésben megint Pásztor Béla polgármester lett a főszereplői. Nehéz ilyen állítást megfogalmazni, de egy ÉVE ülés után azt fogalmaztuk meg, hogy szerintünk a kiválasztás szempontja az volt, hogy valójában a polgármester legyen a közterületfelügyelő.

Keress egy maximálisan lekötelezett embert, ha te akarsz lenni a közterületfelügyelő! S ki más lehetne az, mint aki valójában nem lehetne közterületfelügyelő. Állításunk igazságtartalmát maguk is megítélhetik, ha elolvassák a testületi jegyzőkönyv ide másolt részét. (Mi – mivel nem személyeskedni akarunk – az új javasolt közterületfelügyelőt csak monogramjával jelöljük.)

 

 

Fehér István alpolgármester: Érdeklődik, hogy a közterület felügyelő hogyan és milyen módon lett megválasztva. Tudomása szerint az állásra pályázatot írt ki a hivatal, amire több mint tíz ember jelentkezett, többek között olyanok, akik rendelkeznek közterület-felügyelői vizsgával. Ennek ellenére egy olyan személy nyerte el az állást, akinek nincs közterület-felügyelői vizsgája. Aki nem ismeri a törvényeket, jogszabályokat, az hogyan tud hatóságként működni?

Mit tartalmazott a pályázati kiírás? Ki választotta ki ezt a személyt? Amennyiben el kell végeznie a tanfolyamot, azt ki fogja fizetni?

Dr. Tahon Róbert jegyző: A pályázati kiírás a múlt hónapban lett közzétéve a törvényes keretek között. Lehetőség van arra, hogy olyan embert vegyünk fel, akit be kell iskolázni. A kiválasztás szubjektív kategória, amit a törvényességen felül nem kell indokolnunk. Ennek a kategóriának ez a személy felelt meg leginkább. Az iskolai végzettséget rövid határidőn belül meg kell szereznie. Amennyiben nem felel meg, akkor a próbaideje után el lesz bocsátva.

Fehér István alpolgármester: Sajnos elég rossz tapasztalatok voltak az előző közterület-felügyelővel is, aki szintén szubjektív módon lett kiválasztva.

Részletesebb tájékoztatást kér arról, hogy miért ezt az embert választották.

Ki fogja fizetni a tanfolyam árát?

Szekszárdiné Bányai Katalin képviselő: A köztisztviselői törvény ebben a feladatkörben a középiskolai végzettség mellett közterület-felügyelői vizsgát is előír. Tudomása szerint az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy olyan embert vegyenek fel, akinek nincs meg a fenti vizsgája. Ezt az embert azonnali hatállyal, próbaidőn belül el kell bocsátani, és meg kell szüntetni a közszolgálati jogviszonyát.

Egy munkában lévő köztisztviselő esetében lehet azt tenni, hogy előírjuk a képesítés megszerzését.

Dr. Tahon Róbert jegyző: Ezt pontosítani fogjuk, és utána tájékoztatja erről a testületet.

Eged Sándor képviselő: Kiről beszélünk?

Pásztor Béla polgármester: H. J-ről beszélünk.(itt a polgármester kimondja a nevet.)

Találkozunk olyan érettségizett emberrel, aki a tehetségével többet tud adni, mint az, akinek három diplomája van. Hl. J.k ifejezetten ilyen feladatokra született. Amit ez alatt az idő alatt megtett, azt mások lehet, hogy egy hónap alatt sem teszik meg.

Eged Sándor képviselő: Semmi problémája nincs H. J. személyével, de ha jogszabályba ütközik az alkalmazása, akkor fel kellene függeszteni a munkavégzés alól addig, amíg el nem végzi a tanfolyamot. Járjunk el szabályszerűen.

Fehér István alpolgármester: Többen panaszkodtak neki, hogy a közterület-felügyelő úgy próbálja előadni magát, mintha ő lenne valakinek a főnöke.