A testület madárnak nézi a várost

A Veresegyház város honlapjáról letölthető május 11-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében egészen megdöbbentő, a városlakók számára valószínűleg nem ismert – bár őket hosszú távon is érintő – megállapítások olvashatók.

Sajnos régóta figyelhetjük polgármester úr ámokfutását a hitelfelvételekkel kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan a képviselők félretájékoztatását, sőt, szándékos megtévesztését. Ez a város számára rendkívül hátrányos és a hatályos törvényeket semmibe vevő folyamat tovább folytatódik, a képviselők nagy része – vélhetően a pozícióért, támogatásért cserébe – pedig úgy tesz, mintha nem venne tudomást ezekről. Kvázi nem zavarja őket, hogy hülyét csinálnak belőlük. Az is lehet, úgy gondolják, így őket nem terheli semmilyen felelősség.

Polgármester úr – mintegy 2 évvel az Állam által nagyvonalúan átvállalt hitelállományt követően – ismét 4 milliárd forint hitelállománnyal számol. Állítása szerint tárgyalásokat folytat egy ekkora összegű kormányzati hitel engedélyezéséről. Ez az állítás azonban több sebből vérzik:

  1. A Stabilitási törvény az önkormányzatok hitelfelvételét a Kormány előzetes hozzájárulásához köti. Veresegyház eddig nem kért, így nem is kapott ilyen engedélyt.
  2. A Képviselőtestület nem hatalmazta fel a polgármestert, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatban tárgyalásokat folytasson, holott ez előfeltétele kellene, hogy legyen a hiteligénylésnek (adósságot keletkeztető ügyletnek) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint.
  3. Az elmúlt időszakban nem mondott igazat (mondjuk ki nyíltan, hiszen kép- és hangfelvétel valamint hiteles jegyzőkönyv is rögzíti: hazudott) polgármester úr a kormányzati hitellel kapcsolatos tárgyalásaival kapcsolatban, így a mostani „tárgyalásai” is megkérdőjelezhetőek. Ismerjük a történetet a farkast kiáltó Ppásztorról…

Nem elsősorban a hitelfelvétellel van a baj – bár az ország egyik legnagyobb helyi adóbevétellel rendelkező önkormányzatától elvárható lenne, hogy városvezetése megfelelően tudjon gazdálkodni az egyáltalán nem kevés rendelkezésre álló forrással -, hanem a hitelfelvétel okával és mikéntjével.

Bizonyára sokaknak kinyílik a bicska a zsebében, mikor arról hall, hogy évente száz- és százmilliókért vásárol magánszemélyektől házakat, ingatlanokat ilyen-olyan mondvacsinált indokokkal az önkormányzat (jó esetben földes-murvás parkoló lesz helyette, rossz esetben évekig üresen állhatnak); vagy a szomszéd településeknek (ami döntő többségében Erdőkertest jelenti), adunk vissza nem térítendő támogatást (a felvett hitelből!); vagy hogy többszáz szociális (vagy nem szociális? Ezt is, azt is mondta már polgármester úr…) bérlakást építtettünk méregdrágán, egy bizonyos, meglehetősen rossz hírű vállalkozóval. A 420 ezer forintos négyzetméteráron felújított (!) parókia épületéről nem is szólva, és a sort hosszasan lehetne folytatni.

Ugyanakkor a képviselőtestület szerint nincs igény a városban rendőrkapitányságra, pedig volt rá lehetőség, állami szándék. Polgármester úr, aki „köztudottan” az azonnali cselekvések embere, kijelentette: „Az időt most nem tartja jónak, mert nem vagyunk erre felkészültek”. Nincs napirenden mentő- és tűzoltóállomás létesítése, pedig évente több ember életét menthetnék meg (nemcsak Veresen, hanem a szomszédos Erdőkertesen is!), és akkor nem szóltunk a vagyonbiztonságról. Nincs napirenden a nappali tagozatos középiskola létesítése, vagy ha szóba kerül, az évről évre tolódik: most éppen egyházi szerepvállalásról hallani, konkrétumok azonban nincsenek. Évről évre felmerül, milyen jó lenne egy másik hálózathoz kapcsolódó élelmiszer áruház a CBA konkurenciájának, ezt azonban polgármester úr mindig megfúrja. Annak ellenére, hogy ez a városnak egy fillérjébe sem kerülne, sőt bevételeket, munkahelyeket teremtene.

Összességében tehát: olyanokra költ a város, amire a lakóknak semmi szüksége nincsen, arra viszont nincs szándék, amire valós és tényleges igény mutatkozik. Felmerül a kérdés: ki és milyen érdekek mentén irányítja valójában a várost? A polgármester úr, aki egyre gyakrabban hoz teljesen irracionális és érthetetlen, de annál többe kerülő döntéseket, vagy az néhány vállalkozás, amely látványosan meggazdagodik ezekből?

E döntésekhez szorosan kapcsolódik a hitelfelvétel, amely egy országos szinten alig ismert pénzügyi vállalkozáshoz kötődik. A Travill Invest Zrt. jelenleg – ingatlanfedezet mellett – 10%-os kamatra ad hitelt a városnak, ami a jelenlegi banki alapkamat mellett rendkívül magasnak számít. Jelenleg nincs arra törekvés a városvezetés részéről, hogy ezt olcsóbbra váltsák ki. (Összehasonlításul: a másik hitelező K&H Bank jelenleg 3,65%-os kamatot számol fel.) Felmerül a kérdés: miért kell százmilliós nagyságrendű kamatot fizetni egy cégnek, ha lenne olcsóbb hitelező pénzintézet is? Csak érdekességképpen: az éves eredmény-kimutatásból kiderül, hogy a Travill Invest egyrészt magánszemélyektől vesz fel hitelt, másrészt éppen a K&H-nál van – a Veresnek továbbadottnál jóval kedvezőbb kondíciókkal – készenléti hitele. Tehát valójában közvetítőként akaszt le százmilliókat, amely költség kiküszöbölhető lenne. Nehéz elhinni, hogy ez polgármester úr és a képviselők számára nem egyértelmű. Akkor viszont felmerül, hogy a SZOVE vezetésnek (vagy a polgármesterhez közel álló személyeknek) személyes érdekei fűződnek ahhoz, hogy a hiteleket éppen ettől a pénzügyi szervezettől vegye fel Veresegyház. Elvégre 10% biztos kamatbevétel egyedülálló a jelenlegi gazdasági-pénzügyi helyzetben. (SZOVE = Szolgálattal Veresegyházért Pásztor Béla civil szervezete, mely gyakorlatilag választásra jött létre, hogy Pásztor neve alatt tagjai elfoglalhassák a képviselői székeket, de érdemben nem tevékeny, honlapjuk például több éves elmaradásban.)

Hogy mennyire szokatlan, a realitásoktól elrugaszkodott képviselőink hozzáállása, jól bizonyítja, hogy semmilyen reakció nem érkezett részükről polgármester úrnak a május 11-i ülésen elhangzott felvetésére, miszerint a bérlakások bevételeinek 70%-a egyenesen a Travill Investhez kerül „kb. 30-40 évig (!!), amíg a hitelező nem kapja meg a hitelt és kamatait”. Ez szöges ellentétben áll polgármester úr másfél éve tett ígéretével, miszerint az önkormányzati ciklus végére nem lesz tartozása Veresegyháznak.

Mivel a lakásokat jelzálog terheli, a bevétel nagy része meg megy a hitelezőhöz, elmondhatjuk: jelenleg sem lakás, sem bevétel nincs, van viszont többmilliárdos hitele a városnak (amit egyébként a törvények szerint nem vehetett volna fel). Polgármester úr, képviselő hölgyek/urak szerint ez így rendben van, ez felelős és törvényes gazdálkodás.

Ilyen esetben minden józanul gondolkodóban felmerül, hogy az ingatlanok értékesítésével – kihasználva a kedvező piaci feltételeket – törleszteni lehet a hitelt. Nos, ilyenről szó sincs, sőt, az utóbbi testületi üléseken újabb, Veresegyház lakossága szempontjából tökéletesen haszontalan  ingatlanvásárlások történtek.

Egyre inkább kirajzolódik tehát a polgármester és a SZOVE képviselők szándéka: minél nagyobb Travill hitel, hitegetés a törvényes hitelfelvétellel, olcsóbb hitellel történő kiváltással, közben egyes személyek és vállalkozások kistafírozása a város pénzéből.

Jelenleg Veresegyház az ország legeladósodottabb városa.

Köszönjük, polgármester úr és kedves képviselőink!