Csődbe viszi-e Pásztor a templomépítéssel a várost? – ÉVE videó

A kérdésre a választ még nem tudjuk, de a folyamatot már ismerjük. Igen, valóban az a véleményünk, hogy az Egyház és Pásztor Béla viszonya leginkább az „oktató” filmünkkel értethető meg. Van egy mondvacsinált sok pénzt megforgató építkezés, és van az Egyház, amelynek kicsit kínos, de nem annyira, hogy ellent tudjon állni a kísértésnek.

Pásztor felhasználva a lakosok hitelképességét egy óriási akcióba kezd, olyan áron épít templomot a híveknek, ami egyedülálló az országban. Se a hívek, se az Egyház pénzére nincs szüksége. S ahogy a videóban elhangzik, még Eu pénz sem kell, ettől fogva „azt csinál amit akar.”

Az Egyházat kész tények elé állítja. Nem kér, ad. A lakosokat kész tények elé állítja. Ő gazdálkodik a pénzükkel. A katolikus híveket kész tények elé állítja, bezáratja egy mondvacsinált okkal a régi templomukat (mert találtak benne néhány csontvázat), és ígér nekik egy újat, amiben majd elférnek.

A helyi plébános van annyira buta, hogy partnerré válik (saját parókiáját is hagyja háromszoros túlárazott áron felújíttatni). Nem érti a templomépítés történetben rejlő helyzet kockázatos voltát, azt sem, hogy ezáltal lekötelezik. (Ennek mondata a filmben, hogy ezzel kapcsolatban a Szentatyát is meg kell majd vezetni. Értsd a magyar katolikus püspöki kart.) A visszalépés csak annyi, hogy azért a régi templomot az egyházi vezetés még sem hagyja „liturgikus funkcióitól megfosztani”, ki tudja mi lesz ugyanis az újjal, kell-e majd igazán, nem veszi-e vissza a bank, merthogy a kölcsönök miatt amúgy is a banké.

A végén meg Pásztor – ahogy a film mutatja – megkapja amit szeretne: az Egyház áldását. Mi másra volna még szüksége egy olyan embernek, mint ő.

Természetesen nem azt állítjuk, hogy Pásztor és Don Corleone közt semmi különbség nincs, ahogy a Gyurcsány-Hitler humoros filmek sem állították azt, hogy Gyurcsány egy náci gyilkos volna. A különbségeket nem kell magyaráznunk, ám a mechanizmusban rejlő problémát, a közösség pénzével való visszaélést, önkényeskedést, és aztán a pazarlást nagyon is szemléltetni szeretnénk.

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=Ph7Uku5gh3E