Zajlanak a középiskola felvételik

Kivéve Veresegyházon. Itt ugyanis nincs ilyen intézmény. Nem sikerült kiszámolni, hogy a település hirtelen felduzzadása után mikor fog tetőzni a 12-16 éves korosztály. Éspedig azért nem, mert nincs, nem volt, és ettől a városvezetéstől nem is várható semmi ami nyugodt, kiszámítható és tervszerű volna.

Grandiózusos vágyak és a tűzoltás szélsőségességei helyett jó volna egyszer egy előretekintő tervezés. Mik lesznek a kihívások, mik a prioritások. A prioritások eldöntésében segíthetnek a szakemberek, de a józan ész is. (Vannak technikák a lakossági bevonásra is. – Ld. IVS).

Újraolvasva azt a 2009-es jegyzőkönyvet, melynek során a középiskola betervezéséről vitatkoztak a képviselők, egyik oldalt az anyagi aggodalmak, a másikon a lakossági szükségletek fogalmazódtak meg. A polgármester a szükségletek mellett állt. De mégse lett belőle semmi. Sajnos Pásztor Béla könnyen lemondott a lakossági érdekekről, helyette milliárdok mentek el kapkodó beruházásokra önerőként.

Lehet sok szép dologgal kevesebbünk volna még, de lehetne középiskolánk.

A képviselő-testület 2009-ben határozott (15/2009 III.3.) a nappali veresegyházi középiskola 2010-es indítási szándékáról. Gimnáziumban gondolkodtak, mert az kerül a legkevesebbe. Megbíztak – ha jól emlékszem – három pedagógust, hogy szakmai oldalról dolgozzák ki a részleteket. Megtették, lelkiismeretesen elvégezték a munkát.

Azóta eltelt 5 év, s nem tudjuk a téma egyáltalán napirenden volt-e azóta.

A veresi fiatalok pedig csak nőnek. Biztos fontosabbak lesznek ők majd valakinek, mint hogy újabb szökőkutak épüljenek, bár ez rajtuk már nem segít. Életükből jó néhány óra utazásra, napi ingázásra megy. Nem beszélve arról a kultúráról, melyet egy középiskola teremthetne, nem beszélve a közösségről, a gimnáziumi munkahelyekről, a tanári karról, a tudásról.

Nem rendkívüli egyébiránt, hogy hatalmukat megőrizni szándékozó vezetők nem preferálják a kiművelt emberfők képzését. Egy bizonyos mennyiség után ugyanis több bajuk van belőle, mint hasznuk. S bár igaz, hogy egy elbutuló közösséget létre nem hozó lakosság el is szegényedik, de a vezetők sosem szegényednek el, és hatalmuk is csak a félműveltek közt marad stabil.

Nem állítjuk, hogy a fentiek miatt nem épített Pásztor Béla gimnáziumot, sőt, mondtuk is, hogy leginkább ő volt mellette. De hogy más épült meg ebből a pénzből, az tény.