Testületi – 2015. márc. 4.

Hiányzók: Bobálné, Gáncs Gábor képviselők.

Érdeklődőként, Horváth G. István újságíró (A Kistérség) és e szöveg szerzője. Polgármesterünk 45 perces késéssel érkezett, elnézést kért, majd kezdődött az ülés. 1. napirendi pont…A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása…..a kormány rátolta a járásokra és az önkormányzatokra a szociális ellátást. Önkormányzatunk azon lesz, hogy aki eddig szociális ellátásra, illetményre szorult, az ezután is kapja. Ez az önkormányzatnak 10-12 millió forint éves többlet kiadást jelent. Probléma a Szociális gyógyszer hozzájárulásban lehet, de a „miként-re” keresik a választ. Egyhangú IGEN-el elfogadva.

2.napirendi pont……. Veresegyház város részvétele a 2015-2017. gázévre vonatkozó csoportos önkormányzati földgázenergia közbeszerzési eljárásban……A francia GDF SUEZ kivonul az országból így más szolgáltatót kell keresni. Erre közbeszerzési eljárást hirdetnek meg. Szalontai Boldizsár – NEM……… a többi – IGEN elfogadva.

3.napirendi pont…….Új iparterületi ingatlan kialakítása és értékesítése (Veresegyház 1103/53 hrsz, Hajó utca) 600 m2….logisztikai tevékenység …
Szalontai Boldizsár fölhívta a figyelmet, hogy jó lenne ha megállnának az eladási árak folyamatos leszállításával. Egyhangú IGEN-el elfogadva

4.napirendi pont…….Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 052/4 hrsz)….Dr Marik….a költségvetés elfogadása utánra javasolja a vétel elnapolását. Polgármester…….”doktor úr, nem ez az 1 milliónyi aprópénz, fogja megrengetni a költségvetést”……Szalontai Boldizsár……..Március 15-re le kell adni a Kincstárnak a költségvetést…….mikor kapjuk meg???? a Polgármester úr úgyse tartja be, jelenleg is épülnek utak jóváhagyás nélkül, szabálytalanul, milliós nagyságrendben……a polgármester úrnak minden „aprópénz”, „én is támogatom a földek vételét, de ha azok szabályosan történnek, napoljuk el a vételt a költségvetés elfogadása utánra. Cinikus polgármesteri mosoly…..”szavazzunk”…..8 IGEN…1 tartózkodás, Szalontai Boldizsár…

Forrás: Tóth József