Veresegyház csontvázai

2006-os választásokon 500 milliós adósság mellett tartotta Pásztor Béla kezelhetőnek Veresegyház költségvetését.
Az adósságállomány – a 2010. félévi beszámoló alapján, ha az év végéig tovább nem nő, akkor – az árfolyamtól függően 7-7,5 milliárd forintra becsülhető a decemberi zárásra. Így kb. 470 ezer Ft adósság jut egy veresegyházi lakosra. (Ugyanez a mutató – egy 2010 augusztusi felmérés alapján – Pécs esetén 200 ezer, míg az eddigi „csúcstartó” Hódmezővásárhely esetén 420 ezer Ft/fő.) A 7-7,5 milliárd forint adósságból 940 millió Ft nem bankoktól felvett kölcsön, (hanem pénzintézetektől, illetve magánszemélyektől vagy vállalkozásoktól), amelyek 22%-on kamatoznak, és ez a „drága” hitelállomány folyamatosan nőtt az elmúlt években. A hitelállomány fejében szinte minden önkormányzati ingatlant jelzálog terhel. A veresi tó is jelzálogosítva van. A városvezetés még az iskola és a termálfürdő megterhelésével is foglakozott, hogy hitelt kapjon.
A városnak saját szennyvíztisztítója van, melybe lakossági hozzájárulás is történt. Mégis több mint 100 forinttal magasabb a víz és csatornadíj köbmétere, mint a környékbeli településeken.
Az önkormányzati hitelbe nem tartozik bele az a 800 milliós hitel, amit a DMRV vett fel a szennyvíztisztító bővítésére és korszerűsítésére, és amelyet már – a képviselő-testület döntésének megfelelően – a lakosság lassan egy éve fizet az emelt csatorna díjban, bár a fejlesztés befejezése legkorábban csak két év múlva várható. Ugyanilyen szennyvíztisztító már működik Oroszlányban, de ott 293 Ft/m3 a lakossági csatornadíj, míg nálunk 348 Ft. A magas veresi díjban – értelemszerűen –  benne van annak megfizetése is, amit a Szada számára elmaradt csatornaépítés bírósági ítélettel megállapított 300 milliós tartozása jelent.

Már 10 éve telepíteni kellett volna azt a – majdnem éve ültetett, egyébként sikertörténetnek beállított – 22 hektár papírnyárt, amely azonban nem egy ligetes, szabadidő eltöltésére szolgáló erdő, hanem a tisztító-műhöz tartozó, a lakosság elől elzárt üzemi terület, s ennek halogatása miatt is sok büntetést fizetett a város.

A szennyvíztisztítóból, annak túlterhelése miatt, a szennyvíz egy része beszivárgott a tórendszerünkbe. Város vezetői döntések hibás sorozata vezetett a tavaink minőségének romlásához, s ennek bevallása helyett az Öregtó rehabilitációját sikertörténetként igyekeznek kommunikálni. A polgármester az Öregtó rehabilitációját nem a pályázatban előre rögzített módon valósítja meg.

Az önkormányzat a közműdíjait (villany, gáz és víz-csatorna) rendszeresen késve fizeti, amiért késedelmi díj is keletkezik. Többször a szolgáltatás megszüntetésével fenyegetnek a szolgáltatók. Emiatt idén már egyszer előfordult, hogy óvodában a gázt kikötötték.
Az adósságállomány nyilván nem független attól a ténytől, hogy a település iskolai osztálylétszámai, az óvodai és bölcsődei csoportok létszámai az oktatási törvényben meghatározott létszámot 20%-kal meghaladja (ami természetesen a színvonalra is hatással van). A kisiskolások nem tudják a holmijukat megfelelően elhelyezni. Ugyanakkor – pazarló módon – egy bölcsődei férőhelyet 4 millió Ft-ból valósítanak meg (88 millióból két csoportszobát vizesblokkal és közlekedővel).
De attól sem független az adósságállomány, hogy a városban alig van járda, a közlekedés balesetveszélyes, az utak állapota sok helyen kriminális, a közvilágítás nem megfelelő.
Pásztor Béla a költségvetés állapotáról –  a testületi határozatok ellenére – rendszeresen nem számolt be. Az előterjesztések gyakran késve kerülnek a testület elé, sőt előfordult már nem egyszer, hogy a polgármester a döntést megelőlegezve szerződést kötött, pénzt utalt át.

Az ígéretekkel szemben a termálvíz-vezeték kiépítése nem segíti a lakossági igények kielégítését. Az új építésű lakóterületeket már legalább 10 éve úgy kellett volna tervezni, hogy a termálfűtés gazdaságosan megvalósítható legyen. Az utólagos átállás már nem rentábilis.

Csak a közintézményeket és a postát fűtik termálvízzel (érthetetlen módon ez utóbbinál hosszú ideig nem számlázták ki annak díját). A Sanofi-hoz és a GE-hez elvezetik a termálvizet, miközben a lakosság nem látja hasznát.