ÉVE átvilágítás Veresegyházon – 5. rész

Költséghatékonyság

Informatika

A belső ellenőr beszámolója szerint több éves elhanyagolt állapot miatt számlázási káosz van a követeléskezelésben, különösen a GAMESZ-nél. Sok fogyasztásmérő nincs átírva a tulajdonosra, mint például a Posta és az Átrium üzletháznál. Így díjakat nem számláztak, illetve azokat az önkormányzat fizette. Az állapot normalizálása érdekében megfelelő szoftver kellene, ami kb. 10 millió Ft volna.

A hulladékszállítási program elavultsága miatt is felvetődött egy új program beszerzésének szükségessége, de a program beszerzésére még nem került sor.

Mit csinált a városvezetés 2003-2006-ban, amikor informatikai fejlesztésekre lehetett pályázni?

Fő tér 53. sz. alatti Átrium Üzletház

A GAMESZ-os vevő követeléseken belül a Fő tér 53. sz. alatti – az önkormányzat által épített – Átrium Üzletház ügye 10 év alatt összegyűlt jogilag és pénzügyileg tisztázatlan problémahalmaz. Korábban vitás bérbeadási szerződések születtek és nem volt rendezve a költségviselés módja.

Az üzletházat a képviselőtestület társasházzá alakította, de a közös területek – az átriumos tér, a folyosó és a kazánház – az önkormányzat saját tulajdonában maradt. Így az önkormányzat 38%-ban vált tulajdonossá, és ezért ugyanilyen mértékben kell viselnie a közös terheket is. Ha ezek – értelemszerűen – osztatlan közösben lennének, akkor csak 15%-ban volna tulajdonos az önkormányzat, azaz több mint a dupláját fizeti az indokolt költségeknek.

Évente hány Ft-ot fizet ki az üzletház közös költségeként az önkormányzat?

Kié a felelősség?