Jegyzőkönyv – 2008.03.18

 1. Misszió Egészségügyi Központ Kht. infrastruktúra fejlesztése érdekében pályázat benyújtása
  (Jobban Eszter igazgató)
 2. Művelődési ház költségvetési előirányzatának módosítása
  (Pásztor Béla polgármester)
 3. Az ingatlanértékesítés 2008. évi programjának és árainak meghatározása
  (Pásztor Béla polgármester)
 4. Az SZMSZ módosítása. Bizottsági hatáskörök kiegészítése
  (Garai Tamás aljegyző)
 5. Döntés a hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáról
  (Garai Tamás aljegyző)
 6. Döntés a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról
  (Garai Tamás aljegyző)
 7. Harmadik fogorvosi körzetre kiírt pályázat elbírálása
  (Pásztor Béla polgármester)
 8. Veresegyház belterületi gyűjtő utak és kiszolgáló utcák megépítése 
  (Pásztor Béla polgármester)
 9. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok egy részének forgalomképessé minősítése 
  (Pásztor Béla polgármester)
 10. Veresmed Orvosszövetkezetből történő kilépés, új szerződés megkötéséről döntés 
  (Dr. Baranyai Tamás képviselő)
 11. Tavirózsa Egyesülettel kötött egymüttműködésről  tájékoztató 
  (Pásztor Béla polgármester)
 12. Veresegyház Kistérség Önkormányzatának Többcélú Társulása tagdíjának megállapítása
  (Pásztor Béla polgármester)
 13. Egyebek