Zsolt Péter elemez – civilek kooptálása

A fizetős cikknek (HVG 360, a végén ott a link) az a lényege, hogy van civil társadalom Ukrajnában, ellenben az oroszoknál ez felszámolásra került. Az ukrán oldalon a katonáknak a civilek gyűjtöttek pénzt egyenruhára, osztottak ki számukra egészségügyi csomagokat. Ismert jelenség, hogy a jobb demokráciában van alulról szerveződés, a rosszabban, ha van is ezt elfojtják. De vajon tudjuk-e miért történik ez?

Hankiss Elemér a szocializmus diktatórikus vonását már azzal emelte ki egy könyvében, hogy a kommunista rendszer első lépése volt a számtalan magyar civil szervezet felszámolása. Ezek közt voltak vallásiak is, gazdaságiak is. Felsorolta őket, amit a szocializmusban olvasni megdöbbentő volt, hisz nem beszélt ezekről senki, a tankönyvekből hiányoztak. Hozzáteszi még, hogy ráadásul ezek a rendszerek állampolgáraikat állandóan azzal piszkálták, hogy nem elég közösségcentrikusak (aki nem lép be pártba, TSZ-be stb. az mind önző.) Tegyük hozzá, hogy ebből a nézőpontból a Kádár rendszer azzal vált népszerűvé, hogy elfogadta az önző, individuális egyéni magatartást. A helyzet azonban az, hogy az egészséges embernek van közösségi Én-je és egyéni Én-je is, mindkettőt ki kell tudnia bontakoztatni. Az egyeduralkodók ezt nem hagyják.

A kérdés az volt, hogy miért teszik ezt? – Nem kell messszebbre mennünk a válaszért, mint Veresegyház polgármesteréig. Tőle megtudhatjuk. Ha őszintén válaszolna a kérdésünkre azt mondaná, mert a civil kezdeményezések gyakran politikai szerveződéssé válnak, és már bele akarnak szólni olyasmibe is, amihez nem értenek. Jobb ezeket kézben tartani.

A helyzet ennél is súlyosabb. Amikor az ÉVE fűkasza pályázathoz a polgármesternek csak az aláírását kérte, ő megtagadta. Többször leírtuk már e történet részleteit. Megtaláltam Szazsó írását itt. Pásztor azt mondta azért nem támogatja a kormányhoz benyújtott pályázatunk, mert az politizálás.

A hatalomféltés így válik arcátlanná, kicsinyessé és közösségellenessé. A civilek valóban azzal, hogy bizonyos dolgok pótlását végzik el, egyúttal felhívják a figyelmet a hiányosságra is. Ukrajnában például azzal, hogy eü-csomagot osztottak, felhívták a figyelmet, hogy az államnak ez nem megy. Minden segítésnek van ilyen oldala, de akkor ebből az következik, hogy ne hagyjunk segíteni senkit? Ne fogadjunk el segítséget soha? Ne engedjünk alulről szerveződni semmit?

A Pásztor és a Putyin-félék eljutnak eddig. És mi az a civilek kooptálása? – Hát az, amit elsőként Putyin talált ki: aki külföldről kap pénzt az ügynök, aki tőlem kap pénzt az meg ne harapjon a kenyéradó gazda kezébe. Ez így etikus és mivel ő a jogalkotó, legott meg is teremtette ehhez a jogi hátteret.

https://hvg.hu/360/20220813_Anne_Applebaum_Ukrajnaban_van_civil_tarsadalom_az_oroszoknal_nincs_es_ez_donto_lehet_a_haboruban