2018-as veresi építési terv véleményezése

A szabályozási terveket minden olyan veresi civil szervezet megkapja, amely arra igényt tart, erre az önkormányzatokat jogszabály kötelezi. Lehetőségünk van aztán véleményezni. Az alábbiakban ezt olvashatják:

Tisztelt….

Köszönjük a megküldött tervdokumentációt, a továbbiakban is igényt tartunk ezekre tanulmányozás, közösségivé tevés és befolyásolás céljából.

Egyesületünkben megfogalmazódott az az álláspont is, hogy legyünk következetesek, és ragaszkodjunk ahhoz, hogy a testület saját elveinek követésére szólítsuk fel. Így például biztosítsa a 20 ezer fős növekedési plafont, valamint minden növekedés előtt teremtse meg az előzetes feltételeket. Jó példa erre, hogy a víztisztítói kapacitás előbb bővüljön, és csak utána történhessen más építkezés. Kérjük számon az elvszerűséget, hogy legyenek a testületnek értékei, ezt közöljék, s erre fűzzék a fejlesztést.

E helyett inkább a konkrét tervekhez tesszük meg észrevételeinket, majd a végén kiemelünk három kérést.

A település zöldterületi szempontból viszonylag gyengén ellátott” (Írja a Pestterv a 2018-as anyagában Veresről az 1.5.6 pontban) Ha ez így van, közparkok létesítése kellene ott, ahol most még zöldterület van és lakóépületeket terveznek. Önök nem így gondolják? vagy a Pestterv megállapításával nem értenek egyet?

„Átlagot meghaladó erdőterülettel rendelkezünk”. (1.5.7.) Igen, de ez ne tévesszen meg senkit, csak a város keleti részén van, másutt nincsen. A Ligeteket és a Csonkást akarják még terhelni lakásépítéssel. A Ligetek tervezett lakásépítéseit az egész város megérzi majd. Rossz értelemben. Nem gondolják, hogy sem a társadalmi feszültség sem az életminőség rontás – amit a túlzsúfoltság okoz – nem éri meg? Cserében valamennyi bevétele lesz a városkasszának, mely amúgy is mindig üres, s ettől sem fog rendbe jönni.

Csonkás és a Kisrét közti területen erdősáv van jelölve. A térkép ígéretes fejlesztést jósol itt, de semmilyen garanciáját nem látjuk a megvalósulásnak. A Csonkás képviselőjét kérjük, tájékoztasson itt a konkrét ütemtervről.

A Garabonciás utca Kisrét felőli oldalán sorház építést egyáltalán nem javasolunk. A kertesházi övezetbe nem illik. Kérjük ezzel kapcsolatban a város főépítészének álláspontját, érveljen amellett, hogy miért jó kertvárosi övezethez sorházat csatolni, vagy értsen velünk egyet, hogy ez nem jó ötlet. Maximum itt is a kertesházak volnának elfogadhatók. Kéne lennie a testületben is néhány embernek, akinek fontosabb egy olyan városfejlesztés, ahol a dolgok a fejlesztés miatt egyre értékesebbé válnak, és nem a vállalkozó rövidtávú érdekéhez igazodik.

A katolikus gimnázium területi átsorolása érthető, a mögötte lévő zöldfolyosó megtartását helyeselni tudjuk.
Bicikliutakat láthatunk a térképen kijelölve. remélhetően egyszer meg is valósulnak. Olyan komoly minőségjavulást hozna, mint a mára megvalósult körfogalmak, ami napnál világosabb, hogy felértékelte a települést.

A Pestterv véleménye szerint, a szennyvíztisztító már fejlesztésre szorul, már kevés a kapacitása. (Noha most adták át nem régen.) A vízrendezési terv elkészítése miért nem történt meg? Veresnek a vizei a legnagyobb értéke, aztán azzal mintha mégse foglalkoznánk. Kérjük, ebben történjen gyors előrelépés.

A Viczián telepen több kertvárosi besorolást is átraktak iparterületté. Ez rendben van? Az itt lakók mit szólnak?
Összefoglalva három dolgot emelünk ki, ezek újragondolását kérjük, ezekkel vagyunk elégedetlenek.

1. A Ligetekben már társadalmi problémákat generál az oda szánt tömeges lakásépítés. Az itteni lakásépítési tervek visszafogása, ligetes, parkos kialakításokkal való lakossági elégedettség megszerzésével bízzuk meg az önkormányzatot. (Ha nem hisznek javaslatunk életképességében, rendezzenek a témában lakossági fórumot. Kiderül melyiket szeretnék az itt élők.)
2. A Garabonciás utca fölötti területen sorház építése semmi esetre sem támogatható. Kérjük ennek módosítását. A kompromisszum itt a kertesházak, de itt is sokkal jobban örülnénk annak, ha valami mást találnának ki. Jelenleg kutyasátáltató hely. Fejleszthető volna ezen a téren is. Nagyon hálás lennel a város összes kutyatuladjonosa, ha megkérdeznék milyen dolgokat javasolnának. (Jelezzük, hogy a legsikeresebb városfejlesztések épp ilyen közösségi módszerekkel mennek végbe.)
3. A 20 ezer fő meg nem haladása régi döntése a településnek, ehhez igazítsa a vársovezetés a terveit, és koncentráljon a meglévő értékek fejlesztésére!

Kérjük, tájékoztassanak minket javaslataink hatására a 2018-as településterv mely része került módosításra. Nagyon tartunk tőle, hogy semmibe veszik bármit kérünk, és egy áldemokrácia amit játszanak velünk, s ezért van az, hogy nem tud létrejönni építő párbeszéd önkormányzat és civilek közt, s tekintjük egymást inkább ellenségnek, mint partnernek.

Veresegyház, 2018. 09. 27.