Kérés a tűzifaosztás átvizsgálása után a képviselőkhöz

Kedves Képviselők!

Lakossági megkeresésre utánajártunk a tűzifaosztásnak. A tűzifa egyik része a veresi fák kivágásából származik, másik része a GE csomagolóeszközeinek hulladékából. Utóbbi kérésünkre levelet küldött a Polgármester Úrnak, hogy az általa rendelkezésre bocsátott fa alkalmas az égetésre. Végezetül arra voltunk kíváncsiak, hogy mi alapján történik az elosztás. Erre a Jegyző Úrtól kaptunk választ. Külön köszönjük Cserháti Ferenc alpolgármesternek a kérdések menedzselését.

Végigtekintve a tűzelőfaosztás mechanizmusán a következő kérésünk van a képviselőkhöz: 1. rendszeresen kérjék ki a GE-től, hogy mely csomagolóanyagot ajánlja égetési hulladékként, és melyiket másként, ez legyen a Gamesz feladata, és évente tudjon beszámolni erről a testületnek  2. A Jegyző Úr tájékozódó kérésünkre küldött válaszából is tudjuk, hogy a testület kompetenciája annak kialakítása, hogy miképp történjék a rászorultsági elv alapján a kérvények elbírálása. Jelen pillanatban ez a polgármester hatásköre. Annak érdekében, hogy tényleg a rászorultsági elv érvényesülhessen és még véletlenül se a kölcsönösségi leköteleződési viszonyok, az engedélyeket a hivatal bírálja el, annak korrupciómentességéért pedig a Jegyző Úr vállalja a felelősséget.

Részlet a GE-től kapott levélből: „A fa csomagolás nem tartalmaz semmiféle emberre v környezetre ártalmas anyagot, hőkezelésük kizárólag termikus eljárású ill. vegyi anyagokat beszállítóink nem csomagolnak fa csomagolóanyagba.”

Élni Veresegyházon Egyesület