A képviselők elismerik a mobiltorony ingatlanleértékelő hatását

A veresi honlapról letölthető Veresegyház Fenntartható Fejlődésének Programja. Ld. itt. Ennek 45. oldalán, a Gazdasági SWOT elemzés első gyengeségeként szerepel:”A közeli iparterület vagy mobiltorony építése miatt az ingatlanok egy részének értéktelenedése”.
Mivel a Stratégiát a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a tavaly november 22-i ülésen, ebből az következik, hogy a képviselők egytől-egyig tudomásul vették a mobiltorony ilyen hatását.
Ez nem képezheti tehát vita tárgyát. (Pásztor Béla azon érvelése, hogy a mobiltornyok az ingatlanok adásvételére semmilyen hatással nincs nem csak azért volt abszurd, mert ellent mond a józan paraszti észnek, de azért is, mert a saját maga által támogatott határozatával is ellentétes.)
A képviselők is eddig annak ellenére akarták és szavazták meg a mobiltornyok helyét, hogy tisztában voltak az ingatlanok értéktelenedésével. Nyilván tisztában vannak azzal is, hogy a leértékelődést kártérítés kell kövesse.