A polgármester sötét oldala

A történet röviden:

 1. Egy polgármester úgy ad el építési telkeket két év alatt – több mint félmilliárd Ft értékben – ugyanannak az építési vállalkozónak, hogy önhatalmúlag hozzájárul ahhoz, hogy a vételár kiegyenlítése nélkül a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön, sőt még önkormányzati garanciát is vállal a hitelező banknak, hogy ha a vállalkozó nem fizet, akkor visszavásárolja az ingatlanokat.
 2. Az így kedvezményezett vállalkozó az önkormányzat felé való fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget, 140 milliós tartozása marad. Vállalkozásába önerőt nem fektet be, de számos lakásvásárlótól előleget vesz fel, ám csak alig egynéhány lakás építését kezdi el. A fokozatosan felháborodó ügyfelektől úgy próbál szabadulni, hogy új vállalkozásokat alapít, amikbe a vagyont átmenti, míg a régieket folyamatosan csődbe viszi.
 3. A polgármester sürgősséggel a képviselőtestület elé terjeszti, hogy az önkormányzat 40 millió Ft kölcsönt adjon egy hónapra a vállalkozó új cégének ahhoz, hogy ezeket az építkezéseket befejezze. Ekkor már két nappal korábban aláírta a polgármester a 40 milliós szerződést, de végül a testület az ügyletet jóváhagyja.
 4. A vállalkozó nem fizeti vissza a 40 millió Ft kölcsönt még fél év múlva sem, sőt a hitelező banknak sem fizet, és ez utóbbi miatt az önkormányzatnak vissza kell vásárolnia az ingatlanokat az eladási áron (több mint félmilliárd Ft).
 5. Az önkormányzat a visszavásárolt ingatlanokat meghirdeti eladásra, amire nem sok jelentkező akad. Ezek között azonban ott van a történetünkben szereplő vállalkozó legfrissebben alapított cége. A polgármester és az egész önkormányzati testület pontosan tudja, hogy ez ugyanaz a vállalkozó, akivel szemben már a rendőrség vádemelési javaslattal élt tucatnyi ember megkárosítása miatt csalás megalapozott gyanújával. Ennek a cégnek egy 100 millió Ft-os ingatlanrészt mégis eladnak, és ismét visszavásárlási kötelezettséget vállalnak az aktuális hitelező pénzintézet felé.

Talán az olvasónak egészen hihetetlennek tűnhet, hogy ez Magyarországon történt 2006-2011-es időszakban. Mielőtt azonban a leellenőrizhető konkrét hivatkozásokat megtennénk érdemes az alábbi kérdésekre adható válaszokat átgondolni:

 1. Hogy oszlik meg a felelősség az önkormányzat/polgármester és a vállalkozó között?
 2. Milyen kár keletkezett?
 3. Kinek az érdekét képviseli ebben a történetben az önkormányzat/polgármester?

A történetnek még nincs vége,

  • mert az 5. pontban említett 100 millió Ft-os ingatlanrész sorsa bizonytalan a vállalt visszavásárlási kötelezettség miatt;
  • és mert bár a vállalkozó felelőssége egyértelmű, akit az óta jogerősen 1 év 10 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Bíróság, de a polgármester ellen a három éve tett feljelentések kapcsán indult vizsgálat még nem fejeződött be.

Hogy van az, hogy olyan vállalkozót támogat az önkormányzat, akivel szemben a rendőrség vádemelési javaslattal élt tucatnyi ember megkárosítása miatt csalás megalapozott gyanújával és nem a károsultakat segíti?

Veresegyház 2011. március 2-i rendkívüli testületi ülésén a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet a Novusz-Immo Kft. (székhelye: 2112 Veresegyház, Bihari J. u. 11., cégjegyzék száma: 13-09-133064, ügyvezető: Gábor Csaba Ferenc) felé 49 milliós hiteligérvényt tett.

Ezzel kapcsolatban feltűnhetett volna a Takarékszövetkezetnek, hogy az ügylet különösen nagy kockázatú. Ugyanis ekkor már az alábbiak könnyen kideríthetőek lettek volna:

 • A Novusz-Immo Kft. ügyvezetője és tulajdonosa Gábor Csaba Ferenc, aki 2001 szeptemberétől 14 céget alapított, melyből 9 ellen végrehajtási eljárás indult, de ebből 6 esetben még a pénzügyi válság kezdetének tekinthető 2008 novembere előtt. Közülük az Építőcentrum-Thermál Kft-nek 100 millió Ft-ot meghaladó adótartozása van – 2010. decemberi állapot szerint. (Lásd: Mellékletet

és apeh.hu/adoslista/hiany_hatralek/nemmagan180.html)

 • Gábor Csaba Ferenc ellen – 6,3 millió értékben, 12 magánszemély megkárosítása kapcsán – eljárást folytatott a Gödöllői Rendőrkapitányság csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt, és vádemelési javaslattal élt.

Gábor Csabát jogerősen elítélték

A bíróság 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, a börtönbevonulást 3 év próbaidőre felfüggesztette.

A bíróság többek között azért találta Gábor Csabát bűnösnek, mert pénzt vett fel lakásvásárlóktól, miközben tudta, hogy az ingatlanokat nem tudja felépíteni. Rendszerint 500 ezer Ft előleget vettek át. Vállalkozásukba társával önerőt nem fektettek, csak mások pénzével játszottak, s tették ezt akkor is, amikor már biztosan tudták, hogy az átvett pénzből a kijelölt területen eszük ágában sincs építkezni. 9 károsult igazát mondta ki a bíróság. Egyiküknek 2 millió Ft-ot kell visszafizetni, másikuk dr. Kriveczky György ügyvédnél letétbe helyezett fél millió Ft-ját kaphatja végre vissza.

2011. október 19-ben adtunk erről hírt ld. itt.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy Veresegyház Önkormányzata az Építőcentrum-Thermál Kft-vel és az Építőcentrum-Invest Ingatlanforgalmazó Kft-vel (mindkettő tulajdonosa Gábor Csaba Ferenc) 2006-2007 években összesen 38 db építési ingatlan megvásárlásáról kötött adásvételi szerződést. Pásztor Béla Veresegyház polgármestere – jogosulatlanul – tulajdonbejegyzési hozzájáruló nyilatkozatot adott az Építőcentrum-Thermál Kft-nek, hogy vételár kiegyenlítés nélkül a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. Ezeknek az ingatlanoknak a fedezetével, továbbá azzal az önkormányzati garanciával, amivel Pásztor Béla polgármester – testületi felhatalmazás nélkül – kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat visszavásárolja az ingatlanokat a szerződéskori áron, hitelt kaptak az MKB banknál. A beígért beruházásoknak azonban csak egy töredéke kb. 30 lakás építkezése kezdődött meg 2010 júliusáig. Ki tudja miért, de Veresegyház Önkormányzata 40 millió Ft kölcsönt adott egy hónapra ahhoz, hogy ezeket az építkezéseket befejezze a Novusz-Immo Kft. (68/2010. (VII.08.) Kt. számú határozat). Ezt nem hogy 1 hónap múlva nem fizette vissza, de fél év múlva sem, és ennek valamint kamatainak megfizetése miatt adott a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet a Novusz-Immo Kft-nek 49 milliós hitelígérvényt, amelyben az önkormányzat segédkezett.

A történethez még hozzátartozik, hogy az Önkormányzat az MKB banktól bruttó 526.052.290 Ft-os vételáron volt kénytelen visszavásárolni a szóban forgó ingatlanokat, aminek egy 100 millió Ft-os részét ismét eladja – ki tudja miért – Gábor Csaba Ferenc legfrissebben alapított Építőcentrum-Ingatlan Kft-jének a 2011.02.25-i testületi döntés alapján, amihez egy héttel később 2011.03.02-én a polgármester előterjesztése alapján segédkeznek kölcsönt szerezni, de most már testületi felhatalmazással visszavásárlási kötelezettséget vállalnak

37/2011.(III.02.) Kt. sz. határozat:

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5785/130 és 5785/132 hrsz-ú ingatlanokra 2013. december 31-ig szólóan visszavásárlási kötelezettséget vállal a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett javára. Az ingatlanok visszavásárlási ára az eladási árral megegyező, azaz 10.150,- Ft/m2 + ÁFA, mindösszesen 97.630.263,- Ft.

Mindezekkel összefüggésben 2010-től több feljelentés történt, amiknek vizsgálata még mindig nem fejeződött be.

Tulajdonképpen érthetetlen számunkra, hogy hogyan juthatott a Novusz-Immo Kft-vel az ügylet az elfogadáshoz ilyen közeli állapotba, hiszen Cserti Tibor – aki tudomásunk szerint a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél hitel üzletág igazgató és korábban az MKB-nál szerzett hitelt Gábor Csaba Ferenc másik, de azóta felszámolás alatt álló cégének az említett ügy kapcsán – felhívhatta volna a figyelmet a kockázatra. Ezzel kapcsolatban azonban aggasztó információ, hogy Cserti Tibor lánya, Cserti Csilla tulajdonjog bejegyzési kérelemmel fordult (2010.07.29-én) a Gödöllői Földhivatalhoz egy olyan lakásra, amit a Novusz-Immo Kft. épített fel abból az önkormányzati pénzből és egyéb vagyonértékű kedvezményből, amit hosszú idő óta még nem térített meg Gábor Csaba Ferenc illetékes cége.

197/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat:

1.) Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárul a Gábor Ingatlan Kft-vel 2012. május 30-án kötött tartozásátvállalási szerződés fizetési határidejének 2013. március 31-i határidőre történő módosításához és kiegészítéséhez a részletfizetési megállapodással.

2.) A képviselőtestület úgy dönt, hogy amennyiben a cég a vállalt határidőben nem teljesíti fizetési ígéretét, Gábor Csaba adósnak további haladékot nem ad, hanem jogi útra tereli a tartozás behajtásának ügyét.

Mellékletet

Gábor Csaba Ferenc cégei

Cégnév

Cégjegyzékszám

Alapítva

Felfüggesztés, lefoglalás, végrehajtás

RGGB

2001.09.10

Építőcentrum

06-09-010106

2002.01.10

2007.11.06

T. L-M.-Bau     később:

Centrum Consult

01-09-872757

2004.04.01

2007.04.12

2009.09.29

Építőcentrum-Invest

13-09-101168

2004.11.08

2008.10.30

Építőcentrum-Thermál

13-09-101521

2004.12.06

2008.02.27

Veres-Fitt

13-09-105503

2005.09.16

2008.12.17

SW Multinvest

01-09-891474

2007.12.20

EC – Komplex

13-09-118199

2008.02.19

2008.09.05 2009.09.23

EC-Immo

13-09-119833

2008.04.16

Építőcentrum-Project

13-09-121719

2008.06.25

2009.06.12

EC-Csonkás

13-09-121707

2008.07.10

2009.06.12

EC-Liget

13-09-121706

2008.07.10

2009.06.12

2009.09.21

Novusz-Immo

13-09-133064

2009.11.15

Építőcentrum-Ingatlan

13-09-139993

2010.08.23