Közmeghallgatás után – nyílt levél a városvezetésnek

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők!

Polgármester Úr felvezetéséből az derült ki, hogy nem vállalkozott volna az egyesület által feltett kérdés helyben történő megválaszolására, ha nem vagyok jelen a hallgatóságban. Szerencsére jelen tudtam lenni.

Néhány helyesbítést szeretnék tenni, melyre a helyszínen a részemről azért nem került sor, mert különösebb érdekvédelmet egyesületünk most nem lát el, nem kíván politikai és más hatalmi csatározásokban sem részt venni, tehát nincs szükségünk a közönség előtti szereplésre sem.

Az első helyesbítési pont, hogy nem én írtam a közmeghallgatásra a megválaszolandó cikket, hanem az egyesület. Ilyen értelemben a személyemnek szóló válasz, és a személyemre irányuló megjegyzést illetően a Polgármester Úr célt tévesztett. S hasonlóképp, a közmeghallgatáson egyesületünk levele a városvezetésnek szólt. Tehát egy kis baráti közösség tett fel kérdést a város legitim hatalmi közösségének. Ez fontos különbség, mert nem Önről és rólam van szó.

Személy szerint Polgármester Úr én nagyra értékelem az Ön ügyességét, emberi kapcsolatunk nem tartom rossznak, hiszen minden találkozásunk barátságos kézfogással és beszélgetéssel szokott eltelni, de most se ezzel foglalkozzunk, mert aligha érdekli a nyilvánosságot, hogy emberi kapcsolatunk milyen minőségű, vagy hogy mit gondolok én erről.

A másik helyreigazítás magára a megfogalmazott kérdés értelmezésére vonatkozik. A kérdés lényege egyszerűen annyi volt, hogy miért mindig a Travill-tól vesz fel a város kölcsönt? S e tekintetben megfogalmaztuk azt az elvárást is, hogy nem csak nem szabad korruptnak lenni, de nem szabad annak sem látszani. Ld. itt. A polgármester úr válaszában nem arra utalt, hogy miként nem látszik korruptnak, hanem arra, hogy ő nem korrupt, amit az írás nem állított.

A harmadik helyreigazítás egy értelmezési probléma, amiben pontosabban kellett volna nekünk is fogalmazni. Sajnálatos módon mást gondolunk ugyan arról a szóról, és ez okozhat nézeteltérést. A polgármester Úr számára korrupció az, amikor valaki pénzt fogad el egy olyan szolgáltatásért, amit egyébként is meg kéne csinálnia, vagy ha a pénzért cserébe valakit helyzetbe hoz. Számunkra viszont pusztán a helyzetbe hozás és viszont szívességek is korrupciós hatalomtechnikák, függetlenül attól, hogy a hatalommal rendelkező maga pénzt vesz-e át. Ez valóban egy bonyolult kérdés, annak megtárgyalását igényli, hogy tisztában legyünk vele mi az, ami a közösségnek jó.

A polgármester úr egyenes választ adott amikor ismertette a tényeket, azt, hogy a Travill-tól valóban 20-22%-os kamatra vesz fel rendszeresen a város hitelt, miközben fel tudnánk venni más banktól 10-12%-ra is. Az nem képezi a közjót, hogy 12% helyett 22%-ért vesz fel egy város kölcsönt, és ennek magyarázatát kértük.

Ha helyesen interpretáljuk a választ, akkor az az volt, hogy azért veszünk fel 22%-ra kölcsönt, mert a Travill azonnal 24 órán belül folyósít, és ilyen banki gyorsaságra más esetében nem számíthatunk. Az önkormányzat tehát erényként állította be ezt az opciót. (Egy képviselő sem tiltakozott az asztalnál.) Ám ami valóban erény a kölcsönadó részéről – s ami miatt joggal felárat számolhat fel -, az egyáltalán nem erény a városvezetés részéről. (Az esetleges utólagos megszavaztatás pedig már annyira nem erény, hogy törvénytelen is volna.) Egyesületünk azt szeretné, ha a hirtelen kölcsönfelvételek szégyenletes voltát mindannyian, akik a város vezetésében a legkisebb felelősséget is vállalják világosan látnák. Itt nem lehet félrebeszélni, ezzel nem lehet dicsekedni.

Egyesületünk szakértőinek számítása szerint a két százalék közti különbség 100 millió forint körül van. Tehát csak a Travillal való kapcsolatunkban 100 millióval több pénz folyt ki a városvezetés kezéből, mint szükséges. Ez veti fel a gazdálkodásra alkalmatlanság, és a korrupció látszatát. (A levelünk utalt arra, hogy rengeteg más problémás tranzakciót is látunk, igen csak sérelmezzük, hogy a vízdíj helyretételét a polgármester úr a maga dicsőségeként kommunikálta, miközben ezt az egyesületünk küzdötte ki és a városvezetés csak bekapcsolódott mellénk ld. itt, de ezúttal csak ennél az egy témánál kértük, hogy próbálják meg tisztázni, ha arra érdemesnek tartják.)

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

A közmeghallgatáson elhangzott panaszok, a katolikus temető állapota, a posta előtti zebra, de még az utakkal kapcsolatos észrevételek többsége is stb. 100 millió Ft-ból megoldhatók volnának. Ugyan hogyan érezték volna magukat a közmeghallgatáson ezúttal szép számmal jelenlévők, ha megtudhatták volna gondjaik orvoslásának nehézsége a pénzhiány, de a pénz nem az ő zsebükben van, hanem a Travill-éban?

A „miért mindig a Travill-tól vesszük fel a drága hitelt” kérdés sajnos további aggodalomra ad okot akkor, ha azt is látjuk, hogy ugyanakkor oly sokszor kap építési megbízást Veresegyháztól az L&H Stone Kft vállalkozás. A Travill és a Stone közti személyes kapcsolat csak még inkább indokolttá tette kérdésünket.

Tisztelt Polgármester Úr!

A feltett kérdésre nem elfogadható válasz az, hogy azért merül fel bennem ilyen kérdés, mert én vagyok korrupt. Azt állította, hogy mindenki úgy gondolkodik, amilyen ő maga. Emlékeztetném megint, hogy egyfelől ez nem az én kérdésem, másfelől nem az hangzott el a cikkben, hogy Ön korrupt, ezért az erre adott válasz is igazságtalan, hogy mert bizonyára én vagyok ilyen.

Jelentős különbség az is, hogy én tanárként nem vagyok hatalmi pozícióban, legalábbis nem feltételezhető, hogy pusztán azért, mert diákoknak adhatnék jobb jegyet is, ezt valamilyen ellenszolgáltatás fejében teszem. Ugyanakkor egy önkormányzat a pénzek és a hatalmi pozíciók bonyolult szövevénye miatt önmagában is veszélyeztetett terület. A hazai közéletben az önbevallásos kérdőíves kutatások szerint a közigazgatás legveszélyeztetettebb területe. Ezt tehát Önök, képviselők állítják a saját világukról, nem pedig mi civilek.

A fentiek miatt nem volt helyes az én személyemet belekeverni ebbe a diskurzusba.

Tisztelettel:

Dr. Zsolt Péter