No és akkor mi történhet ha fityiszt mutatunk az ÁSZ-nak?

 

Elvileg lehetséges retorzió, éspedig:

Amennyiben az intézkedési tervet határidőben nem küldi meg a szervezet,

vagy az továbbra sem elfogadható, az ÁSZ elnöke a hivatkozott törvény

33. § (3) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat érvényesítheti.

 

33. § (3) Amennyiben az ellenõrzött szervezet vezetõje nem küldi meg határidõben az intézkedési tervet vagy továbbra sem

elfogadható intézkedési tervet küld, az Állami Számvevõszék elnöke

a) az ellenõrzött szervezet vezetõjével szemben büntetõ- vagy fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezheti;

b) kezdeményezheti az illetékes hatóságnál, illetve szervezetnél az ellenõrzött szervezetet megilletõ, az

államháztartás valamelyik alrendszerébõl származó támogatások vagy egyéb juttatások folyósításának, illetve

a személyi jövedelemadó 1%-ából történõ felajánlásokból való részesedés lehetõségének felfüggesztését.