Közérdekű bejelentés

 

Az ÉVE vélekedése szerint nem csak a város polgármesterének pénzkezelése elfogadhatatlan, nem csak a képviselők támogatása felelőtlen, de a kölcsönadó bankok viselkedése is. Úgy véljük az ország nem volna ilyen helyzetben, s a kormány sem küzdene ilyen pénzügyi nehézségekkel, ha az önkormányzatok irányába a bankok nem mutattak volna felelőtlen hitelezési hajlandóságot. Ami Veresegyházt illeti ez még ma is elképesztő mechanizmusokat sejtet.

 

Az alábbi levelet juttattuk el a megfelelő hivatalokhoz valamint a város könyvvizsgálójához:

 

 

Tudomásunkra jutott Veresegyház 2010 március 2-i rendkívüli testületi ülés előterjesztéséből, hogy a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet a Novusz-Immo Kft. (székhelye: +++) felé 49 milliós hiteligérvényt szándékozik tenni.

 

Ezzel kapcsolatban hívjuk fel figyelmüket az ügylet különösen nagy kockázatára.

 

A Novusz-Immo Kft. kockázatát megalapozó érvek:

 

  • A Novusz-Immo Kft. ügyvezetője és tulajdonosa Gábor Csaba Ferenc, aki 2001 szeptemberétől 14 céget alapított, melyből 9 ellen végrehajtási eljárás indult, de ebből 6 esetben még a pénzügyi válság kezdetének tekinthető 2008 novembere előtt. Közülük az Építőcentrum-Thermál Kft-nek 100 millió Ft-ot meghaladó adótartozása van – 2010. decemberi állapot szerint. (Lásd: Mellékletet és apeh.hu/adoslista/hiany_hatralek/nemmagan180.html)
  • Gábor Csaba Ferenc ellen – 6,3 millió értékben, 12 magánszemély megkárosítása kapcsán – eljárást folytatott a Gödöllői Rendőrkapitányság csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt, és vádemelési javaslattal élt.

Az ügy előzményéhez tartozik, hogy Veresegyház Önkormányzata az Építőcentrum-Thermál Kft-vel és az Építőcentrum-Invest Ingatlanforgalmazó Kft-vel (mindkettő tulajdonosa Gábor Csaba Ferenc) 2006-2007 években összesen 38 db építési ingatlan megvásárlásáról kötött adásvételi szerződést. Pásztor Béla Veresegyház polgármestere – jogosulatlanul – tulajdonbejegyzési hozzájáruló nyilatkozatot adott az Építőcentrum-Thermál Kft-nek, hogy vételár kiegyenlítés nélkül a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. Ezeknek az ingatlanoknak a fedezetével, továbbá azzal az önkormányzati garanciával, amivel Pásztor Béla polgármester – testületi felhatalmazás nélkül – kötelezettséget vállalt arra, hogy az Önkormányzat visszavásárolja az ingatlanokat a szerződéskori áron, hitelt kaptak az MKB banknál. A beígért beruházásoknak azonban csak egy töredéke kb. 30 lakás építkezése kezdődött meg 2010 júliusáig. Ki tudja miért, de Veresegyház Önkormányzata 40 millió Ft kölcsönt adott egy hónapra ahhoz, hogy ezeket az építkezéseket befejezze a Novusz-Immo Kft. (68/2010. (VII.08.) Kt. számú határozat). Ebből még a mai napig nem történt 1 Ft visszafizetése sem, és ennek valamint kamatainak megfizetése miatt tervez adni a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet a Novusz-Immo Kft-nek 49 milliós hiteligérvényt.

 

A történethez még hozzátartozik, hogy az Önkormányzat az MKB banktól bruttó 526.052.290 Ft-os vételáron volt kénytelen visszavásárolni a szóban forgó ingatlanokat, aminek egy 100 millió Ft-os részét ismét eladja – ki tudja miért – Gábor Csaba Ferenc legfrissebben alapított Építőcentrum-Ingatlan Kft-jének a 2011.02.25-i testületi döntés alapján.

 

Mindezekkel összefüggésben több feljelentés történt, amiknek vizsgálata még nem fejeződött be. Más hasonló ügyben azonban Pásztor Béla már vádlottként felel a 2011. májusi tárgyalásokon a Pest Megyei Bíróságon.

 

 

A Novusz-Immo Kft-nek hiteligérvényt adni ugyan meglehetősen kockázatos, de ha egy pénzügyileg megbízható kezes garanciát vállal a felmerülő hitel visszafizetésére, akkor így már lecsökkenne a kockázat mértéke ahhoz, hogy az ügylet elfogadható legyen. Ha azonban itt Veresegyház Önkormányzata vállalna valamilyen garanciát, – amire voltak dokumentálható kísérletek, – akkor az még ésszerűtlenül kevés volna az ügylet elfogadásához. Ugyanis Veresegyház sokkal nagyobb pénzügyi gondokkal küzd, mint általában a magyar önkormányzatok.

 

Az önkormányzati garancia kockázatát megalapozó érvek:

 

  • Veresegyház Önkormányzatának hitelállománya 2010. január 1-én 6.546 millió Ft volt, amivel már akkor az egy főre jutó 436 ezer Ft-os értékkel az ország legeladósodottabb települése volt. 2011. január 1-re ez felment 7.710 millió Ft-ra, (amiből januári árfolyamon kb. 6 milliárd CHF alapú hiteltörlesztés céljából kibocsátott kötvény), illetve 482 ezer Ft/fő értékre. Továbbá nem egészen egy hónap alatt 2011. január 27-re a hitelállomány elérte a 8.600 millió Ft-ot, (ebben már a Travill Invest Pénzügyi Szolgáltató Zrt-től felvett 20-22%-on kamatozó hitel 1,2 milliárd Ft), amihez még legalább 300 millió likvid hitel és kb. 300 millió Ft kifizetetlen számla adandó, azaz az egy főre jutó önkormányzati adósság Veresegyházon 575 ezer Ft. (Az önkormányzat költségvetései elérhetők a www.veresegyhaz.hu honlap előterjesztései között.)
  • Az önkormányzat könyvvizsgálója szerint Veresegyház ismét túllépi a törvény által megengedhető hitelkeretet. (Lásd a csatolt könyvszakértői vélemény.pdf-t.)
  • Veresegyház Önkormányzatának 2010 éves költségvetésének 7.058.151 ezer Ft főösszege a Hitelek felvételének előirányzathoz képest 1.313.940 ezer Ft növekedéssel, a Felhalmozási bevételek előirányzathoz képest 541.389 ezer Ft csökkenéssel és a Helyi adó bevételek előirányzathoz képest 464.622 ezer Ft csökkenéssel teljesült (amiből az iparűzési adó az előirányzathoz képest 411.101 ezer Ft-tal csökkent) – a 2011.03.10-i testületi ülés költségvetési beszámolója alapján.

Tulajdonképpen érthetetlen számunkra, hogy hogyan juthatott a Novusz-Immo Kft-vel az ügylet az elfogadáshoz ilyen közeli állapotba, hiszen Cserti Tibor – aki tudomásunk szerint a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél hitel üzletág igazgató és korábban az MKB-nál szerzett hitelt Gábor Csaba Ferenc másik, de azóta felszámolás alatt álló cégének az említett ügy kapcsán – felhívhatta volna a figyelmet a kockázatra. Ezzel kapcsolatban azonban aggasztó információ, hogy Cserti Tibor lánya, Cserti Csilla tulajdonjog bejegyzési kérelemmel fordult a Gödöllői Földhivatalhoz egy olyan lakásra, amit a Novusz-Immo Kft. épített fel abból az önkormányzati pénzből és egyéb vagyonértékű kedvezményből, amit hosszú idő óta még nem térített meg Gábor Csaba Ferenc illetékes cége.

 

Reméljük, hogy mire levelünk Önökhöz ér, már elutasították az ügyletet. Ha mégsem, akkor nincs mit tenni, mint a fentieknek megfelelően az ügyletre az értékvesztést megképezni. Reméljük, hogy újragondolják a kockázatkezelési szabályzatukat, hogy a prudenciának megfelelően ehhez hasonló eset a jövőben ne következzen be.

 

Szeretnénk, hogy az eleve veszteségesnek mutatkozó hitelügyletekkel ne nőjenek a kockázati költségek, amit egyébként a becsületesen dolgozó és fizetési fegyelemre törekvő más hitelt felvevőkre terhelnének ki.

 

 

2011-03-10

 

Tisztelettel: ÉVE

 

 

Melléklet Gábor Csaba cégei:

Cégnév

 

Cégjegyzékszám

 

Alapítva

 

Felfüggesztés, lefoglalás, végrehajtás

RGGB

 

2001.09.10

 

Építőcentrum

06-09-010106

2002.01.10

2007.11.06

T. L-M.-Bau     később:

Centrum Consult

01-09-872757

 

2004.04.01

 

2007.04.12

2009.09.29

Építőcentrum-Invest

13-09-101168

2004.11.08

2008.10.30

Építőcentrum-Thermál

13-09-101521

2004.12.06

2008.02.27

Veres-Fitt

13-09-105503

2005.09.16

2008.12.17

SW Multinvest

01-09-891474

2007.12.20

 

EC – Komplex

13-09-118199

 

2008.02.19

 

2008.09.05 2009.09.23

EC-Immo

13-09-119833

2008.04.16

 

Építőcentrum-Project

13-09-121719

2008.06.25

2009.06.12

EC-Csonkás

13-09-121707

2008.07.10

2009.06.12

EC-Liget

13-09-121706

 

2008.07.10

 

2009.06.12

2009.09.21

Novusz-Immo

13-09-133064

2009.11.15

 

Építőcentrum-Ingatlan

13-09-139993

2010.08.23