Testületi 2011. jan. 4. – Pásztor Gábornak akarja eladni a telkeket?

Ha nem jön be ld. itt.

Két ingatlant pályáztat Veresegyház ld. itt. (Helyileg ez a Sportföld utca) S hogy miből gondoljuk azt, hogy Gábor és Pásztor összenőtt, arra az alábbi jelek utalnak:

  1. Pásztor Béla és az önkormányzat nem tűntette fel a város honlapján a rendkívüli testületi ülés időpontját. (Ilyenfajta trehányság Dr. Tahon alatt sosem fordult elő. Kinek a felelőssége merül itt fel, vagy a polgármester vállalja ezért is?)
  2. Délelőtt volt az ülés. Ez rendszerint azt a célt szolgálja, hogy a Fidesz képviselői ne legyenek jelen, most ez sem jött be, mert Marik doktoron kívül ott voltak. (Tehát mind a nyilvánosság, mind a dolgozó képviselők kiszorítása nem járt sikerrel.)
  3. Arra a Tolnai Ildikó és Szalontai Boldizsár féle kérésre, hogy a pályázótól követeljük meg, hogy ne legyen a város felé tartozása, Pásztor Béla nemet mondott. Ha ugyanis ez bekerül a pályázati szövegbe, Gábor Csaba eleve kizárásra kerül. (Persze nem kell feltétlenül elutasítani azt az adósunk, aki vásárolni akar tőlünk pusztán mert nem egyenlítette még ki a tartozását, de azért ez már gyanús.)
  4. Arra a Szalontai Boldizsár féle javaslatra, hogy a pályázat elbírálásában legyenek a felajánlott összegen kívül más szempontok is (alternatív fűtés, sport vagy oktatási létesítmény építése esetén plusz pontot kapjon a pályázó stb.) Pásztor Béla nemet mondott. (Ezt csak két dologgal lehet magyarázni. A polgármester vagy szenilis és nem tudja, hogy mi a jó, vagy a vevővel már letárgyalta, hogy milyen feltételek mellett lesz majd a pályázat kiírva, és a neki tett ígéretei kötik.)
  5. Mi a rendkívüli sietség oka, hogy a testületi ülés időpont felrakására idő sem marad, de a testületi megtartása után azonnal megjelenik a pályázati kiírás? Ez annak az információnak a fényében, hogy a városnak az MKB felé történő tetemes tartozása – melyet nem tud kifizetni – január 18-ig lejár, kezd érthetővé válni. De ki tud és akar még segíteni Pásztor Bélán, ha nem maga Gábor Csaba, aki szintén rá van kényszerülve arra, hogy rajta segítsen Pásztor Béla, elvégre kettejük közös ügye is az ügyészségen van. Ráadásul a fizetési kötelezettség is épp Gábor Csaba miatt kezdi terhelni az önkormányzatot, így hát az egymásba kapaszkodás immár több mint valószínű.
  6. Szalontai Boldizsár jelezte a testületnek, hogy ennek a teleknek az adásvételét és mozgatását nem tartja elfogadhatónak, mert a Jobbik bűnismétlés gyanúja miatt épp e telkek miatt kért előzetes letartóztatást Pásztor Béla ellen.

Nincs kizárva, hogy más pályázó is megjelenik majd Gábor Csabán kívül, hiszen egy nyilvános pályázatot bárki olvashat. Ám nem tudjuk Pásztor Béla egyáltalán örülne-e más pályázónak, vagy van már olyan ígérete Gábor Csaba felé, ami miatt nem örülne. Az biztos, hogy kettejük ellen irányuló feljelentések fényében jobban járna, ha más vásárló volna.

Ahogy azt Garai Tamás mb jegyző Gáncs Gábor képviselő kérdésére említette, a különböző cégnevek alatt a jogfolytonosság megvan a területre, mert egy vállalkozó van mögötte. (A vállalkozó nevét a testületin senki nem ejtette ki! De ez is Gábor Csaba, és a terület is ugyanez.) Vagyis, ha helyesen értjük ami itt zajlik. akkor ugyanaz a terület, ugyanaz a vállalkozó, csak épp a pénz folyik ki folyamatosan a város kezéből. Emiatt pedig már több feljelentés is ment, úgy hogy ahogy azt maga a polgármester is mondta, majd a hatóság eldönti. Az itt olvasható feljelentés szövege tartalmazza az 600 millió kezességvállalását is, amit szintén Gábor Csaba miatt kénytelen kifizetni az önkormányzat.

Említést érdemel még Tolnai Ildikó megjegyzése, hogy a gazdálkodásért a képviselők jogi felelősséggel tartoznak, mire Pásztor Béla azt kérte ne fenyegetőzzön. De nincs is szükség fenyegetőzésre, mert amúgy is a SZOVE képviselői három kategóriába sorolhatók. Az egyik aki nem ért semmit, és bután néz.

 

A másik, aki szégyenli hogy itt van, de egzisztenciálisan kiszolgáltatott az önkormányzatnak, viszont nem buta, a harmadik aki már tudja, hogy baj van ilyesztgetés nélkül is. Létezik egy negedik kategória is, ő az órás mester, akinél nem lehet tudni látja-e, hogy milyen kínos Pásztor Béla és Gábor Csaba összenövése, s ha látja aggódik-e emiatt, vagy nem izgul, hiszen a letartóztatások megállnak Veresegyház határánál, hiszen ez a város más mint a többi.