A fenntartható fejlődés megvitatásának elmaradásához

Tatár Sándor az alábbiakban tájékoztat minket és a lakosságot arról a munkáról, melynek vitáját kicsit botrányos módon elnapolta a testület a polgármester támadásainak hatására. Az eset ismertetését ld. itt, a levelet pedig az alábbiakban:

  1. A költségvonzatról:

a programok megvalósítási ideje alatt (2010-2011) kb. évi 35 M Ft jut a Környezetvédelmi Alapba csak a lakosság által befizetett talajterhelési díjakból. Ebből rengeteg feladatot végre lehet hajtani, különösen ha pályázati pénzeket is bevon az önkormányzat.

számos olyan javaslat van az anyagokban, melyek csupán szemléletbeli változtatást igényelnek, így nincs költségvonzatuk (pl. a beépítésre tervezett lakóterületek méretének korlátozása a meglévő és potenciális zöldterületek védelme érdekében)

  1. Az előterjesztés jogi oldaláról:

a polgármester a bizottság határozatát (jelen esetben a fenti anyagok tárgyalására tett javaslatát) törvény szerint csak akkor függesztheti fel, ha az jogsértő, vagy önkormányzati érdeket sért. Végül a polgármester ezzel a jogával nem élt, ugyanis a testületet kérte, hogy szavazzon a napirendre tűzésről. A testületnek jogában állt elutasítani a napirendre tűzést, amit meg is tett…

  1. A polgármester által említett „veszélyes” vállalásokról:

az önkormányzatok által elfogadott Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Programok megvalósításához (sajnos) semmilyen jogi vagy pénzügyi kötelezettség nem kapcsolódik. Az egyedüli előírás az, hogy az előbbi esetében a Környezetvédelmi törvény előírja a kétévenkénti felülvizsgálatot. Ugyanakkor az európai uniós és egyéb támogatások elbírálásánál elvárják a dokumentumok elkészíttetését, életbe léptetését. (Tapasztalatom alapján megvalósításukat már kevésbé…)

4. Az előző Környezetvédelmi Programot (2005-2008) én készítettem kollégáimmal. 2004-2005 folyamán hasonló ellenállás volt a polgármester Úr részéről: csak kb. egy éves bírósági pereskedést követően került a korábbi testület elé az anyag elfogadásra… (a per közös megegyezéssel zárult). A korábbi program igen jól jött az önkormányzatnak, amikor a szennyvíztisztító és a Malom-tó rehabilitációs pályázatában azt kellett bizonyítani, hogy az önkormányzat munkája során kiemelten fontos a környezetvédelem ügye… A pozitív elbíráláshoz minden bizonnyal ez is hozzájárult.

5. A programok letölthetők a Tavirózsa Egyesület honlapjáról. A velük kapcsolatos véleményeket is oda várjuk.

Üdvözlettel:

Tatár Sándor

elnök

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság