Gamesz – Bérbeadások – Iskolaépítés – Utak

Testületi ülés 2009. április 14 – Amikről legalább szó esett, de hogy?

 

 

  • Az önkormányzat intézményeinek átvilágítása és a GAMESZ;
  • Az Ivacsi tó bérbeadása;
  • A Haldorádó vendéglő bérleti díjkedvezménye;
  • Az iskola építésének elhúzódásáról és az utak állapota.

Az önkormányzat intézményeinek átvilágítása és a GAMESZ

Az önkormányzat intézményeinek átvilágítása ismét napirendre került. Eredetileg – kb. egy éve – az önkormányzat teljes átvilágításának igénye merült fel a képviselők részéről, és akkor ezt meg is szavazták. A hivatal azonban szent fenségterület, amibe nem jó, ha idegen is belelát. Így addig ügyeskedtek, míg az intézményekre szűkítették a vizsgálatot. Most a GAMESZ volna soron. Ennek megvitatását azonban zárt ülés keretében tárgyalták. A hivatkozási alapjuk szerint azért, mert személyt érintő kérdésről van szó – mármint a GAMESZ vezetőjéről. Őt azonban nem kérdezték meg, hogy zárt vagy nyílt ülést kér-e, így a zárt ülés elrendelése szabálytalan volt. (Így nyíltan nem is védekezhet az érintett.)

 

Az informátorunk szerint a GAMESZ vezetői állására pályázatot ír ki a testület, ám az intézmény átvilágítását feleslegesnek tartották. (A kisördög azt súgja, hogy már meg van a megfelelő elvtárs.)

 

A Haldorádó vendéglő bérleti díjkedvezménye és az Ivacsi tó bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonában lévő Ivacsi tónál fekvő Haldorádó vendéglő bérlője a konyha bővítése miatt a bérleti díjának elengedését kérte a szerződésének hátralevő 28 hónapjára. A konyha fejlesztése az előzetes becslések szerinti 4.706.000 Ft-ba kerülne. Érthető, hogy a bérlőnek ez a beruházása nem térülne meg 28 hónap alatt. Havonta egyébként 133 ezer Ft bérleti díjat fizet, ami a szerződése lejártáig 3.724.000 Ft volna. A városnak természetesen érdeke a fejlődés. Nem szokás azonban egy vállalkozás magánberuházása miatt bérleti díjkedvezményt adni – legalábbis a legtöbb normális önkormányzatnál. Két év múlva a konyhafelszerelés amortizálódik, az értéke kiszámíthatatlanul alakul attól függően, hogy mennyit használják, mennyire vigyáznak rá. Tehát a kedvezmény a majdan átadandó vagyonban nem biztos, hogy megtérül az önkormányzat számára. A bérlő persze elviheti a szerződés lejártakor a beépített berendezését, ha nem kap kedvezményt, de ekkor már lehet, hogy kevésbé éri meg neki így.

Van azonban másik két lehetőség is. Az egyik, hogy nem kap kedvezményt, de a szerződést meghosszabbítják, míg a másik, hogy ezt a problémakört összekapcsolják a tó és környékének egységes hasznosításával. Ez utóbbi esetben nem biztos, hogy étteremvezetőként a legalkalmasabb volna ennek az értékes terület felvirágoztatására – bár ezt nem tudhatjuk. (Megjegyezzük egyébként, hogy az e területtel kapcsolatos gazdálkodás semmi hasznot nem hoz az önkormányzatnak, beleértve a vendéglő bérleti díját és a horgászatból befolyó bevételt, mert a környék karbantartása és a haltenyésztés költségei ezt elviszik.)

A képviselőtestület azt a megoldást választotta, hogy a konyha bővítése miatt a bérleti díjának a felét elengedi a maradék hátralevő 28 hónapra, és az Ivacsi tó és környékének bérbeadással történő hasznosítására pályázatot írnak ki majd sport-szabadidős tevékenységet szolgáló horgász és/vagy csónakázó tó céljából. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a Haldorádó vendéglő bérlőjénél képes-e valaki jobb pozícióból pályázni, illetve az, hogy vajon nem kellett volna korábban és alaposabban átgondolni a hasznosítás konstrukcióját, valamint célját.

Az előterjesztésből egyébként megtudhattuk, hogy az Ivacsi tó és az 1,6 hektár füves környéke 200 millió Ft jelzáloggal terhelt. Ezen már nem csodálkozunk. Tudjuk, hogy az Öreg tó és környéke is terhelve van, mint ahogy majdnem minden önkormányzati ingatlan. (Írtunk már az új iskola tornatermének és uszodájának jelzálogosításáról is.) Innét már csak a jelzálogosított területek hasznosításából, bérbeadásából származhat bevétel. Ez így ésszerű is, hiszen korábban már megállapítottuk, (lásd a 20 éves terv című írásunkat) hogy az önkormányzat vagyonhasznosításából származó bevételei meglepően alacsonyak. Ez a bérbeadás pedig ezen próbál javítani. Lehet azonban ennek egy olyan olvasata is, hogy a hatmilliárdos nagyságú hitelállománnyal és ennek fedezeteként jelzálogosított ingatlanokkal, továbbá ezek hosszú távú bérbeadásával a jövő mozgásterét szorítja be ez a testület. Márpedig ilyen körülmények között, ha szükség van a városnak a jelenlegi mandátumuk ciklusán túlmutató kötelezettségvállalásokra, akkor szükség volna demokratikus egyeztetés útján létrejövő társadalmi konszenzusra is, amire vonatkozóan nem látunk semmilyen erőfeszítést.

 

Az iskola építésének elhúzódásáról és az utak állapotáról

Az Egyebek napirendi pontban a polgármestertől hallhattuk, hogy az iskola emeletráépítése az időjárás miatt húzódik el, de szeptemberre kész lesz. Ahhoz képest, hogy tavaly nem tervezték bele a költségvetésbe ezt a fejlesztést elég egyszerű magyarázat. Nem tudtuk meg azonban, hogy a tervezett költségeket mennyire tudják tartani. (Mert nálunk minden beruházás többe kerül, mint ahogy eredetileg tervezték.) Nem világos például számunkra az, hogy ha már nem pályáztak iskola felújítás címén a bővítés támogatásához, és ennyire el van adósodva az önkormányzat, akkor miért volt olyan fontos az összes nyílászáró kicserélése most. Ezek cseréje nélkül – csak a sürgős felújításukkal – olcsóbb lehetne és gyorsabb a kivitelezés, és talán még ebbe a tanévbe átadhatták volna a felső tagozatosoknak, hogy ne kelljen máshol nyomorogniuk. Néhány év múlva pedig biztos lenne még iskola felújításra pályázat, aminek segítségével lecserélhetők volnának a nyílászárók.

Az utak állapotában a nem megfelelő gazdálkodás eredményével szembesülünk nap, mint nap, de ez csak a jéghegy csúcsa. Mindenesetre a polgármester a maga módján elmagyarázta az emiatt panaszkodó képviselőknek, hogy az utak télen miért lesznek kátyúsak, és úgy kell őket betömni, mint ahogy a fogakat a fogorvos.