Illegális a Pénzügyi Bizottság

Testületi ülés 2009. április 14 – De nem a lényegről 2.

2009 április 14-én testületi ülés volt, de három fontos dologról is megfeledkeztek. Itt a szerintünk második legfontosabb téma problémáit vizsgáljuk.

  • Költségvetés állapotáról szóló beszámoló elmaradása;
  • A Pénzügyi Bizottság működésképessé tételének elmaradása;
  • Csiki-Bege csődvédelme és az önkormányzat érintettsége;

Viszont napirendi pontok voltak:

  • Az önkormányzat intézményeinek átvilágítása és a GAMESZ;
  • Az Ivacsi tó bérbeadása;
  • A Haldorádó vendéglő bérleti díjkedvezménye;
  • Az iskola építésének elhúzódásáról és az utak állapota.

Elmaradt a Pénzügyi Bizottság működésképessé tételének megtárgyalása

 

A jegyző – képviselői felvetésre – állást foglalt arról, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke (Bárczi László) és egy tagja (Szekszárdiné Bányai Katalin) lemondása ellenére jelenleg is törvényesen működik a bizottság, de majd új elnököt és tagot kell választani. A helyzet fontossága miatt ennek részletösszefüggéseibe is érdemes belemenni.

 

Az önkormányzati törvény egyetlen bizottságot nevesít, és ez épp a Pénzügyi Bizottság, és a feladatai is meghatározza a 92. §-ban:

92. § (13) A pénzügyi bizottság – egyebek között – az önkormányzatnál és intézményeinél:

a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit;

b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

(14) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

 

Az Ötv. a 24. §-ban pedig a következőképpen rendelkezik:

24. § (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani.

 

Ez azt jelenti, hogy ha több külsős (nem képviselő ún. szakértői) tagja van a bizottságnak, akkor nem születhet érvényes bizottsági határozat. Így a Pénzügyi Bizottság – Bárczi László és Szekszárdiné Bányai Katalin lemondása után – jelenleg működésképtelen. A kívánt képviselői többséget azonban választással az önkormányzat korrigálhatja, ám ez még – úgy tűnik, – nem sürgős. A helyzet fenntartása csak a polgármester érdekeit szolgálja.