Fellebbeztünk a 13 millió Ft miatt

The image “http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/images/kvvm-logo.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.Az alábbi leveletl postáztuk.

Tisztelt Környezetvédelmi Felügyelet!

Tárgy: Fellebbezés az első fokú határozattal szemben

Hivatkozási szám: KTVF: 3666-2/2009

2009 március 9-én kelt határozatukban tájékoztatást kaptunk a város 12.942.776 Ft-os pénzbüntetéséről. Fellebbezésünket a másodfokra a következő két témakör kapcsán nyújtjuk be:

  1. Az újraindult eljárás első fokú határozatában nem látunk garanciát arra vonatkozóan, hogy az odavitt sittet valaha elszállítják, és a területet rehabilitálják;
  2. Ne a várost büntessék a polgármester önkényes és szabálytalan szóbeli rendelkezése következtében okozott környezetszennyezésért, jogosulatlan hulladékgazdálkodásért.

1. A korábbi másodfokon azt olvastuk, hogy az elszállítást július 31-ig el kell végezni, máskülönben újabb és újabb büntetés kiszabása várható. Ez kényszerítő erővel hatott volna, ha az eljárás nem indul újra. Kérjük tehát, hogy a korábban hozott megoldással, vagy más megoldási móddal törekedjenek a rehabilitáció elérésére, és ezt hatóságilag ellenőrizzék is,

Emlékeztetjük a tisztelt hatóságot arra, hogy korábban például a polgármester hazugságával is találkozhatott. Most a KTVF: 4895/2008 számú levelük arról számol be, hogy Veresegyház polgármestere Önöknek 2008. szeptember 26-án azt nyilatkozta, hogy a területen hulladék nem található. Szeretnénk a Tisztelt hatóságot értesíteni arról, hogy a szóban forgó területnek a lakóházakhoz közelebbi határán, a Garabonciás utca mentén a sittdombok jelen pillanatban is ugyan úgy a helyszínen találhatók. Semmilyen bedarálás, vagy elszállítás, valamint a humusz visszaterítése nem történt meg ezen a kérdéses területen azóta sem. (Alapos a gyanúnk, hogy a bejárás során nem a Garabonciás utca melletti dombokat mutatták a hatóságnak meg.) A Környezetvédelmi hatóság is megállapította, hogy a hulladék kétharmad része jelenleg is a helyszínen van. Ezzel változatlanul fenn áll a másodfokú eljárásban kimondott több tényállás alapján elkövetett jogszabálysértés.

2. Abban a témában, hogy ki a felelős a sitt lerakatásáért, az Önkormányzat (s így a város egésze köteles a büntetést kifizetni), vagy személy szerint Pásztor Béla polgármester, az újraindult eljárásban első fokról nekünk külön levél is érkezett. Ebben arról tájékoztatnak minket, hogy a Felügyelet felé az Önkormányzat soha sem vitatta, hogy a hulladéklerakás az Önkormányzat megbízásából történt.

Ezúton szeretnénk hivatkozni a március 17-i önkormányzati ülésre, melyben nem csak az hangzott el újfent, hogy a polgármester személyes szóbeli megbízást adott a törvénytelen sittlerakásra, hanem az is, hogy mindezt az önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül tette. A szóbeli megrendelés ténye a polgármester önöknek tett korábbi nyilatkozata alapján a Felügyelet rendelkezésére áll. (Szóbelileg az államháztartási törvény hatálya alá tartozó szervezetek esetében nem létesülhet szerződés, sőt az írásbeli szerződés is csak a jegyzői ellenjegyzéssel érvényes.)

Álláspontunk szerint nem az Önkormányzat tiltakozásának hiánya, hanem csak az ellenjegyzett szerződés alapozhatja meg az Önkormányzat büntethetőségét.