Bevállalja? – Testületi márc. 17.

Vajon a polgármester bevállalja-e annak a 13 millió Ft-os bírságnak a kifizetését, ami mögé a képviselőtestület már nem kíván asszisztálni? Ez lesz a fő kérdés Pásztor Béla pályafutásának vége felé. A polgármester ugyanis a testület háta mögött a Csonkás fölötti és a Kisrét utca alatti területen törvénytelen módon engedély nélküli törmeléklerakást rendelt meg. A budapesti metróépítés inert hulladékát rakatta le, megszegve ezzel a hulladékgazdálkodási törvényt.

 

Fő témájává a március 17-én képviselőtestületi ülésnek ez lett, noha előzetesen még napirendi pontként sem szerepelt.

A honlapunkon nem rég nyilvánosságra hoztuk a polgármester közmeghallgatás során adott válaszát. (Az alábbi linken keresztül nyomon követhetik egyesületünk küzdelmeit, pl. a Föld Napján tartott akciónk képes beszámolóját: http://elniveresegyhazon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=522:koezmeghallgatas-csonkas-foeloetti-sitt&catid=61:kozmeghallgatas&Itemid=96)

A közmeghallgatáson még így nyilatkozott: „Örültem volna, ha a környezetvédelemmel foglalkozók ebben sokkal több segítséget adnak. Egyelőre nem büntették meg a várost.”

Most megérkezett az első fokon a büntetés, amelyre az Önkormányzat és az ÉVE is benyújtja a fellebbezését.

http://elniveresegyhazon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=537:fellebbezuenk-a-13-millio-ft-miatt&catid=41:dokumentacio_eve&Itemid=66

Vajon a polgármester bevállalja? A testületi hangfelvétel részletének http://www.box.net/shared/djdkkdc3vd tanúsága szerint egy részét már igen. Egyelőre nem a pénzkifizetést, csak magát a törvénytelenséget. Egyesületünk álláspontja szerint erkölcsileg nem elfogadható, ha olyanokkal akarja kifizettetni a büntetést akit gyakorlatilag átvert (lakosokkal, többi képviselővel.). Ezzel kapcsolatban a képviselőkhöz a testületi ülés előtt az alábbi finomabban érvelő hasonlatot juttattuk el:

„Nem azzal vádoljuk a polgármestert, hogy saját anyagi hasznát kereste, hanem azzal, hogy „grandiózusos” céljait akarta illegális eszközökkel elérni, és mikor emiatt büntetést kap, akkor viszont azt már át akarja tolni másra. Ez így nem becsületes viselkedés, anyagi szempontból pontosan olyan, mintha a mi egyesületünk kivenne 13 millió Ft-ot Veresegyház számlájáról, azt elkaszinóznánk, majd azt mondanánk, hogy sajnos vesztettünk, mi jó szándékúan ültünk a rulett asztalhoz, akár nyerhettünk is volna. A jó szándék – s most itt mindegy, hogy a BD felépítésének ötletét ráadásul mi jónak sem tartottuk – kevés a felelősség elhárítására (levél a képviselőknek, Veresegyház 2009. márc. 16.).”

A testületi ülésen csak két polgármestert támogató érv hangzottak el:

1. Az aljegyző részéről az, hogy ne induljon önkormányzati belső vizsgálat a polgármester felelősségét illetően, amíg a másodfokú jogerős határozat meg nem érkezik. Mintha a büntetés megúszásának bármi köze is volna a lényeghez. Zsolt Péter szót kért, és elmondta, hogy miért nem valószínűsíthető, hogy a hatóság csökkent a 13 milliós büntetésen.

(Az aljegyző javaslatát a főnök iránt érzett lojalitásként kell értelmeznünk, s nem jogi szakmai javaslatként, ugyanis egy jól működő városban a jegyzők nem hagyják a törvénytelenségeket meglépni, vagy ha akaratuk ellenére ilyesmi történik hivatali kötelességük a hatóságokat és a képviselőket értesíteni. Ha nem egy elfusizott uram-bátyám város lennénk, a büntetés kiszabása nem a város felé indult volna meg, és nem az ÉVE juttatná el az információt az ügy állásáról a képviselőknek. Felvetődik, hogy az aljegyző testületet befolyásolni kívánó mondata ellentétes az esküjével.)

2. Nemecz Lajos alpolgármester szerint a polgármesternek nem kell a kisujja megmozdításához is a testület engedélyét kérni, mert ő nagyobb legitimitással rendelkezik, többen választották meg, mint a képviselőket együttesen.

(Az állítást a főnök iránt érzett lojalitásként kell értelmeznünk szintén. Gyakorlatilag Nemecz Lajos nyíltan pártolta a polgármester törvénytelen akcióját. Politológiai okoskodási kísérletéhez pedig csak annyit, hogy erősen érződik a tanulatlanság.)

 

Nemecz Lajos polgármesteri babérokra törekszik, s ezért is, de másért is ajánljuk olvasóink figyelmébe a teljes hangfelvételt, hiszen sok mindent mond még, amit jobban tette volna, ha nem mond. A testületi ülés teljes hanganyagát a Tavirózsa Rádió honlapján találják.

http://radio.sztaki.hu/node/getFile.php/20090317_128kbps_2chn_44100Hz.mp3?audio=1&id=011pr2164&filename=20090317_128kbps_2chn_44100Hz.mp3