Bizottsági ülés – tórehabilitáció

Polgármester: a Malom-tó vízminőségével semmi probléma nincs

Tatár Sándor, képviselő: akkor minek kell rehabilitálni ?

Polgármester: (megismétli) a tónak semmi baja nincs, a rehabilitálás csak az évszázadok alatt keletkezett iszap kotrását, és ezáltal a vízmennyiség növelését jelenti. Ld. ehhez Zsolt Péter polgármester úrhoz írott felháborodott nyílt levelét a nyáron az Egyesület fórumán

A fenti párbeszéd a Városfejlesztési Bizottság Malom-tó rehabilitáció projektről szóló ülésén hangzott el.

Jó hír: 2008-ban az önkormányzat 231 millió Ft-ot nyert EU-s pályázaton élőhely védelemre és helyreállításra, melyet a Malom-tó rehabilitációjára fordítanak. A projektgazda Székely János elöljáróban ismertette, milyen okok vezettek a tó tönkremeneteléhez:

 • a felső tavak létesítése, ezek helyén régebben nádas, mocsaras terület volt, mely természetes szűrőként működött
 • a tó körbeépítettsége, a házak rossz szennyvízelvezető rendszerei
 • horgászat: a 60-as évektől amur és busa fajtákat telepítettek a tóba, ezek kipusztították a hínárt
 • a felgyülemlett iszap kis vízmagasságot eredményezett, a tó nyáron gyorsan felmelegszik, megjelennek az algák, az algavirágzás a víz oxigénjét vonja el.

A rehabilitációs program részei:

 • Iszapkotrás. Kb. 1-1,5 m vastag iszapréteg eltávolítása, melyet hajóról, szippantással szednek fel, és a tó északi partján (volt kemping területe) helyeznek el. A zagytér 1 hektáros területéről a felső humuszréteget leszedik, a kis fákat kivágják, az épületmaradványokat elbontják. A kikotrandó iszapmennyiség kb. 44 ezer m3, a kijelölt terület csak 24 e m3-t tud befogadni, így a kotrást csak két ütemben ( 2009-2010) lehet megvalósítani. Az iszapot 4-6 hét száradás után a 14/66 hrsz-ú (Ivacs) területen terítik szét. A zagyterületet a második kotrást követően füvesíteni fogják.
 • Kocka-tó leválasztása: hínáros szűrő szerepet fog kapni.
 • Tavak lehalászása.
 • Fásítás, öreg fák pótlása.
 • Stégek ritkítása, min.10 db-ot el kell bontani, a helyén nádas lesz.
 • Gépkocsi forgalom korlátozása a tavak partján, akáckarós akadályokkal.

A munka a közbeszerzési eljárás után, május végén kezdődhet. Június elején kialakítják a zagyteret, aug. 20 után, a strandszezon végén kezdődik a kotrás. A kotrás második üteme 2010 tavaszán esedékes. Amikor T.S. fölvetette, hogy aggályosnak tartja az iszapkotrás két ütemét ennyire széthúzni, és kérdezzék meg a Környezetvédelmi Hatóság véleményét is, P.M. ezt fölösleges időhúzásnak és aggályoskodásnak tartotta. A láthatóan sértődött P.M.-nek kínos lehet az egész ügy, hiszen mégiscsak az ő regnálása alatt lett egy kedvelt helyből az, ami. A bizottság tagjait leginkább a stégek kérdése hozta lázba. A tó „gazdáját”, a helyi horgászegyesületet sem avatták be ez idáig a projektbe.

 

KÉRDÉSEK, melyekre még nincs válasz:

 • a deponált iszap bűzét hogyan fogják elviselni a termál fürdő , a közeli éttermek látogatói
 • lehet-e hasznosítani a kiszáradt iszapot
 • mi lesz a lehalászott halak sorsa.

KÉRDÉSEK, melyeket fel sem tettek:

 • mi lesz a tópartra hordott sittel
 • mi lesz a lerobbant, lakatlan panzió, kemping sorsa.