20 éves terv II.rész

 

Ehhez érdemes a GAMESZ kiadásait és bevételeit szakfeladatonként tanulmányozni. Ezért a következő táblázatban a feladatokat a kiadások nagysága szerinti sorrendben mutatjuk be, először ezer Ft-ban kifejezve, majd a szinten tartó kiadási főszám százalékában, valamint feltüntetjük a kiadás és bevétel egyenlegét is, mint a támogatási igényt:

GAMESZ költségvetésének szakfeladatonkénti struktúrája (ezer Ft-ban)

Szakfeladat

Kiadás

Bevétel

Tám-i igény

Általános iskolai oktatás

408 707

10 650

398 057

Óvodai nevelés, iskola előkészítés

347 823

 

347 823

Művelődési Ház

133 304

32 140

101 164

Város és községgazdálkodás

112 861

149 176

-36 315

Intézményi vagyon működtetése

105 816

55 400

50 416

Köztisztasági tevékenység

105 274

85 608

19 666

Alapfokú zeneoktatás

94 466

6 215

88 251

Önkorm. intézményi ellátás

90 043

960

89 083

Óvodai közétkeztetés

81 882

53 481

28 401

Iskolai közétkeztetés

79 049

43 303

35 746

Bölcsőde

56 563

10 918

45 645

Felnőttek gimnáziumi oktatása

48 997

11 400

37 597

Strand üzemeltetés

44 916

47 280

-2 364

Többi együtt

91 549

32 445

59 104

ÖSSZESEN

1 801 250

538 976

1 262 274

 

Látható, hogy csak a Város és községgazdálkodás valamint a Strand üzemeltetés feladatokban van egy kis többletbevétel az idei terv szerint.

Lényeges látnunk, hogy a gyerekekkel összefüggő kiadások a szinten tartó kiadási főszám százalékában összesen 33%, míg támogatási igénye 30%. (Itt meg kell jegyeznünk, hogy Veresegyház az 1000 lakosra jutó épített lakások és beköltözők valamint születések számában az elmúlt 10-15 évben messze élenjárt. Így az átlagéletkor szerint a legfiatalabb településsé, illetve várossá vált, és ez a fiatalodás még várhatóan folytatódik. Itt a 15 év alatti korosztály aránya még az agglomerációhoz viszonyítva is kiugró.) Tehát a szinten tartó rendszeres kiadások inkább a gyereklétszámmal, mint a lakosság nagyságával arányos.

Az arányok érzékeltetéséhez nézzük most az előző táblázatot a szinten tartó kiadási főszám százalékában kifejezve:

GAMESZ költségvetésének szakfeladatonkénti szerkezete (szinten tartó kiadási főszám %-ában)

Szakfeladat

Kiadás

Bevétel

Tám-i igény

Általános iskolai oktatás

12,5%

0,3%

12,2%

Óvodai nevelés, iskola előkészítés

10,7%

0,0%

10,7%

Művelődési Ház

4,1%

1,0%

3,1%

Város és községgazdálkodás

3,5%

4,6%

-1,1%

Intézményi vagyon működtetése

3,2%

1,7%

1,5%

Köztisztasági tevékenység

3,2%

2,6%

0,6%

Alapfokú zeneoktatás

2,9%

0,2%

2,7%

Önkorm. intézményi ellátás

2,8%

0,0%

2,7%

Óvodai közétkeztetés

2,5%

1,6%

0,9%

Iskolai közétkeztetés

2,4%

1,3%

1,1%

Bölcsőde

1,7%

0,3%

1,4%

Felnőttek gimnáziumi oktatása

1,5%

0,3%

1,2%

Strand üzemeltetés

1,4%

1,4%

-0,1%

Többi együtt

2,8%

1,0%

1,8%

ÖSSZESEN

55,2%

16,5%

38,7%

Érdemes megjegyezni, hogy az eddig tárgyalt kiadásokat tanulmányozva és összehasonlítva a költségvetésben tervezett számokat a félévi teljesítéssel és a módosított tervszámokkal, elég stabilnak tűnnek. Ez azt is jelenti, hogy a szinten tartó rendszeres kiadási főszámot sikerült jól meghatároznunk. A soron következő bevételek vizsgálatánál már nem találunk ilyen stabilitást a számokban.