20 éves terv III.rész

Rendszeres, stabil bevételek

Az önkormányzatnak a saját és átengedett adó valamint adójellegű bevételén, továbbá a központi támogatáson kívül rendszeres stabil bevétele a működéshez és a vagyonhasznosításhoz kapcsolódik. A vagyonhasznosítás bevételét kivéve ezeket tágabb értelemben működési bevételeknek tekintik, míg a vagyonhasznosítást felhalmozásinak.

Így a rendszeres stabil bevételeket négy tételre bontottuk:

 • Adó és adójellegű bevételek (ezt később részletezzük);
 • Központi támogatás (ez tartalmazza a 80-as űrlap 127-es és 128-as sorának összegét);
 • Működési és egyéb saját bevétel (a 80-as űrlap 72-es, 102-es, 103-as sorának és – a költségvetési rendelet szerinti – intézményi működési bevételek ÁFA-val csökkentett összege);
 • Vagyonhasznosítási bevétel (ez tartalmazza a 80-as űrlap 74-es és 124-es sorának összegét).

  Rendszeres stabil bevételek (ezer Ft-ban)

   

  Polg. Hiv.

  GAMESZ

  Város

  Adó és adójellegű bevételek

  1 650 633

   

  1 650 633

  Központi támogatás

  776 500

   

  776 500

  Működési és egyéb saját bevétel

  262 046

  286 160

  548 206

  Vagyonhasznosítási bevétel

  5 000

  252 816

  257 816

  ÖSSZESEN

  2 694 179

  538 976

  3 233 155

   

  Itt a GAMESZ bevételeiből vagyonhasznosításinak tekintettük az alábbi táblázat szerint részletezetteket, de a teljes kép kedvéért a hozzájuk tartozó kiadásokat is feltüntettük, és a különbségüket, mint a vagyonhasznosítási nyereséget:

   

   

   

  GAMESZ vagyonhasznosítási tevékenysége (ezer Ft-ban)

  Szakfeladat

  Részfeladat

  Bevétel

  Kiadás

  Nyereség

  Város és községgazdálkodás

  Piac

  28 800

  12 764

  16 036

   

  Lakásgazdálkodás

  1 680

  480

  1 200

   

  Egyéb tulajdonú ingatlan

  70 696

  58 195

  12 501

   

  Hévízkút üzemeltetés

  48 000

  20 910

  27 090

  Intézményi vagyon működtetése

  Uszoda

  55 400

  52 657

  2 743

  Önkorm. intézményi ellátás

  Telephely üzemeltetés

  960

  10 871

  -9 911

  Strand üzemeltetés

  Hidegvízű strand

  3 600

  3 239

  361

   

  Termálfürdő

  43 680

  41 677

  2 003

  ÖSSZESEN

   

  252 816

  200 793

  52 023

   

  Itt csak azokat a szakfeladatokat soroltuk fel és szakfeladatonként csak azokat a részfeladatokat, ahol van vagyonhasznosítási bevétel. (Ezért nincs mindig egyezés, ha az olvasó összehasonlítja ezt a GAMESZ költségvetésének szakfeladatonkénti struktúrája nevű táblázatunkkal.)

   

  Meglepő, hogy a hetente kétszer megrendezett piac csak évi 16 millió Ft hasznot hoz, azaz egy átlagos piaci napon 154 ezer Ft-ot, míg ezzel szemben a város közlekedését szinte megbénítja, legalábbis szombati napokon. Nem biztos, hogy ez – pont így – megéri.

   

  A Rendszeres stabil bevételek táblázat Polgármesteri Hivatalra vonatkozó résznél gondban voltunk a 80-as űrlap 73-as ÁFA bevételek, visszatérülések és a 105-ös Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése nevű tétellel. Ugyanis a rendszeres stabil ÁFA bevételek elszámolása csak a szinten tartó rendszeres kiadásoknál feltüntetett dologi és egyéb folyó kiadás szolgáltatásának ÁFA tartama lehet, ami kb. 100 millió Ft a 2008-as költségvetésben tervezett 80-as űrlap 73-as során szereplő 225 milliójával szemben. (Ez egyébként összecseng az önkormányzat Pénzügyi Irodája által a 9. melléklet Intézményi működési bevétel címszón közölt 113 milliós értékkel, amelyből az ÁFA van le van vonva.) A 105-ös tétel esetén pedig az okozza a gondot, hogy az ott közölt 123 milliós értékesítési bevételből mekkora részt lehet vagyonhasznosításiként elszámolni, azaz amely értékesítés nem jár vagyonvesztéssel. Információ hiányában erre a becslésünk a fele, azaz kb. 60 millió Ft. Ezek az összegek – természetesen – nem szerepeltek a Rendszeres stabil bevételek táblázatunkban, de most a szinten tartó kiadási főszám százalékában kifejezve már feltüntetjük az előbbit a Működési és egyéb saját bevétel, míg az utóbbit a Vagyonhasznosítási bevétel rovatban, mint alternatívát.

   

   

  Rendszeres stabil bevételek (szinten tartó kiadási főszám %-ában)

   

  Polg. Hiv.

  GAMESZ

  Város

  Adó és adójellegű bevételek

  50,6%

   

  50,6%

  Központi támogatás

  23,8

   

  23,8%

  Működési és egyéb saját bevétel

  8,0–11,0%

  8,8%

  16,8–19,8%

  Vagyonhasznosítási bevétel

  0,2–2,2%

  7,8%

  7,9–9,9%

  ÖSSZESEN

  82,6–87,6%

  16,5%

  99,1–104,1%

   

  Az arányok érzékeltetéséhez nézzük meg a GAMESZ vagyonhasznosítási tevékenysége táblát a szinten tartó kiadási főszám százalékában kifejezve:

   

  GAMESZ vagyonhasznosítási tevékenysége (szinten tartó kiadási főszám %-ában)

  Szakfeladat

  Részfeladat

  Bevétel

  Kiadás

  Nyereség

  Város és községgazdálkodás

  Piac

  0,9%

  0,4%

  0,5%

   

  Lakásgazdálkodás

  0,1%

  0,0%

  0,0%

   

  Egyéb tulajdonú ingatlan

  2,2%

  1,8%

  0,4%

   

  Hévízkút üzemeltetés

  1,5%

  0,6%

  0,8%

  Intézményi vagyon működtetése

  Uszoda

  1,7%

  1,6%

  0,1%

  Önkorm. intézményi ellátás

  Telephely üzemeltetés

  0,0%

  0,3%

  -0,3%

  Strand üzemeltetés

  Hidegvízű strand

  0,1%

  0,1%

  0,0%

   

  Termálfürdő

  1,3%

  1,3%

  0,1%

  ÖSSZESEN

   

  7,8%

  6,2%

  1,6%

   

  (Ne tévessze meg az olvasót, ha az egyes sorokban levő első két szám különbsége nem adja ki mindig pontosan a harmadikat, mert ez a kerekítési szabályok miatt van.)

   

  A város rendszeres stabil bevételeinek és a szinten tartó rendszeres kiadások különbségének az egyenlege az, amit általában működési eredménynek neveznek, de hogy a finom árnyalatokban levő különbséget kifejezzük ezért ezt nevezzük működtetési eredménynek. Ez tehát – a nagyobbik alternatíva szerint – 104,1% és a 100% különbsége, ami így 4,1%, vagyis kb. 132 millió Ft, de ha a 80-as űrlap 105-ös Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése rovat teljes összegét vagyonhasznosításinak tekintenénk, akkor is csak 192 millió volna éves szinten (2008-as forintban kifejezve). Márpedig ez az a pénz, amit vagyonfelélés nélkül tud fejlesztésre költeni a város évente, beleértve a fejlesztésre felvett hitelek visszatörlesztését is. Azt állítjuk, hogy ha nem volna hitelállománya Veresegyháznak, akkor is ez a legfeljebb 192 milliós működtetési eredmény kevés az élet által folyamatosan felmerülő fejlesztési igények teljesítésére és az ellátási szint minőségének – mindig a kor követelményeinek megfelelő – emelésére.

  Mielőtt még továbblépnénk a hitelek és a fejlesztések elemzésére nézzük részletesebben a rendszeres stabil bevételekben közölt Adó és adójellegű bevételeket, valamint ennek a Központi támogatáshoz való viszonyát.