2009. évi költségvetés

Szabó Zsolt az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójához írt megjegyzéseket arról, hogy a költségvetési nehézségeken miért nem tudnak urrá lenni. Néhány kritika, és javaslat is megfogalmazódik. A cikk szerzője az ÉVE nevében beszél.

Egyetértünk

Felül kell vizsgálni az önkormányzat által eddig díjtalanul biztosított helyiségek sorsát és minden helyiségnek, amelyet eddig díjtalanul biztosított az önkormányzat, 2009 januárjától meg kell állapítani a bérleti díját.

De kiegészítjük:”

Mindenféle bérleti díjat célszerű emelni, nem csak a helyiségekét. Az önkormányzat azonban a terheket inkább a lakosság nyakába varrva erősebb emelést hajtott, hajt végre a kommunális adó mértékében, (11 ezer Ft-ról 15 500 Ft-ra), vagy a csatornadíjak emelésében, mint vállalkozások esetén, (pl. a piaci helypénzek emelésében csak 10-20%-os emelés volt). A lakossági szolgáltatások emelése esetén ezt úgyis továbbhárítják az itt élőkre, de ekkor legalább az igénybevétellel arányosan oszlik meg, így jobb volna, ha csak ez utóbbi történne.

Ez vonatkozik „A térítési díjak, belépőjegyek (termálfürdő, uszoda, medveotthon), helypénz, kommunális adó, szemétszállítási díjak emelésének meghatározása megtörtént” állításra is.

Egyetértünk

Felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatokat, azok mértékét. Ki kell mutatni, hogy az egyes feladatok ellátása, intézmény működtetése a városnak mennyibe kerül. Keresni kell az alternatív lehetőségeket a feladatok más formában történő megvalósításához. Át kell tekinteni a jelenlegi intézményhálózat szerkezetét, működését, ellátandó feladatok összetételét, hatékonyságát a létszámadatokat is beleértve. A kiadások csökkentése érdekében meg kell keresni az elhagyható feladatokat. Természetesen a kötelezően ellátandó feladatok prioritást élveznek.A rendelkezésre álló források ismeretében vizsgálni kell a Hivatal működésének minőségi fejlesztését.

De nem így, mert:

Az önkormányzat átvilágításának feladata el lett szabotálva. Milyen jó lenne most, ha ez már megtörtént volna. A hibákat a jelenlegi vezetés okozta, és ennek a munkának az elszabotálásában is részt vett. Nem várható el tőlük, hogy ezt a feladatot jól elvégezzék. Az átvilágítást külső szakértőkkel kell elvégeztetni, és megfelelő kontrollt kell biztosítani a civil szervezetek részére. Ezt követően szabad csak a struktúraátalakítást véghezvinni, mert egyébként félő, hogy többet ártana a jelenlegi vezetés, mint használna.

Vitatjuk

Az ingatlan értékesítésből származó bevételek az elmúlt évek tendenciái alapján teljesíthetők. Növelni kell az iparterületek értékesítését, mivel ebből egyszerre nagyobb összegű bevétel származik, mint a családiházas telkek értékesítéséből.

Ezzel szemben azt állítjuk:

Az ingatlan értékesítés mindig túl volt tervezve, a bevétel realizálása erősen megkérdőjelezhető.

A gazdasági (GIP) területek értékesítése fél áron történt, történik a lakóterületekhez képest és az önkormányzat mindkét esetben infrastrukturális befektetéseket szokott ígérni, amitől egyik sem előnyös, épp úgy, mint a kamatmentes részletfizetés lehetősége, vagy a halasztott fizetés (lásd Autó-Max).
Nem készült sem fejlesztési koncepció, sem a város jövőképe nincs kitalálva, ebben még nincs konszenzus. Mi nem akarunk iparvárossá válni!

Az ingatlanok értékesítése nem az országos nyilvánosság előtt meghirdetett versenytárgyalásokon történtek, így míg az ezt szabályozó rendelet nem változik, addig mindenféle értékesítést csak ellenezni lehet.

Megjegyezzük, hogy az eddig eladott területek be nem fizetett vételára meghaladja a fél milliárd Ft-ot a Pénzügyi Irodavezető beszámolója alapján.

  

A költségvetési koncepció tárgyalásakor lényeges szembenéznie a városvezetésnek az eddigi eredményekkel és problémákkal, hogy tanuljon a hibáiból. A hibáknak egy jelentős része a nem megfelelő működési mechanizmusból, a döntés-előkészítés elégtelenségéből és a visszacsatolás hiányosságaiból származnak. Ezért javasoljuk:

  • Minden kötelezettségvállalás előtt a könyvvizsgáló legalább a döntést megelőző nyolc nappal korábban kapja meg a szakanyagot, hogy a döntést az ő – egyébként törvény által kötelező – írásos véleménye alapján lehessen meghozni, mert csak így hozható érvényes határozat (Ötv. 92/C. §).
  • Minden kötelezettségvállalást jelentő határozat nevezze meg a költségvetési rendeletnek megfelelő kiadási rovatot és azt, hogy ennek addigi felhasználása milyen mértékű volt, valamint forrásként nevezze meg a költségvetési rendeletnek megfelelő bevételi rovatot és azt, hogy ennek addigi teljesülése milyen mértékű, illetve milyen kiadáshoz lett lekötve már.
  • Minden kötelezettségvállalást jelentő határozat esetén, ha nincs az érvényes költségvetési rendeletben szabad felhasználható forrás a határozat fedezetére, akkor felelősen módosítsák a költségvetést, – ha erre pénzügyileg megalapozott lehetőség van, – mintsem fedezet nélkül döntést hoznának.
  • Negyedévente számoljon be egy felelős személy, hogy a költségvetés teljesítése hogyan áll.
  • Minden testületi ülés elején számoljon be egy felelős személy, hogy a határozatok végrehajtása hogyan áll.