Ismét a legutóbbi hitelfelvételről

Az október 28-án megszavazott – akkor hirtelen felmerülő újabb úgynevezett – állami támogatást megelőlegező és önerő céljára történő 921 millió hitelfelvétellel kapcsolatban korábban már írtunk (Újabb váratlan kölcsönfelvétel). Azóta azonban nyilvánvalóbban kiderült, hogy megvezették a döntéshozó képviselőket, ugyanis a pályázati útmutatóból kiderült (lásd az alábbi idézetet), hogy a kölcsönt nem a pályázatok likviditási problémája miatt kell felvenni, mert arra előleget adnak, és csak az utolsó 20%-ot kell időlegesen, rossz esetben 90 napig állni.

Tehát ha valóban a pályázati pénzek megelőlegezésére szolgálna a 921 millió Ft hitel felvétele, akkor elég lett volna a 171 millió önrészre és a 750 millió pályázati rész 20%-ra hitelt kérni, azaz együtt 321 milliót felvenni jövőre, amikor már a munkák a legvégső fázisban volnának.

 

„Az előleg és a köztes kifizetés (kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli bizonylat alapján teljesülő tételek) nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A kedvezményezettek a támogatási összeg utolsó 20%-át a projekt zárójelentés elfogadását követően kapják meg.”

Lásd link: http://www.nfu.hu/doc/282

Az ügy fontosságára való tekintettel újra összefoglaljuk a problémákat:

  1. A beterjesztést (lásd: veresegyhaz.hu) a képviselők szinte az utolsó pillanatban kapták meg, amivel az SZMSZ 8. § (7) bekezdésének 7 napos határidejét lényegesen megszegték;
  2. A hitelfelvételt megelőzően a költségvetést nem módosították, amivel a költségvetési fegyelem minimumát sem teljesítik;
  3. Az előterjesztéshez nem volt csatolva a könyvvizsgáló írásos véleménye, amely nélkül érvényes döntés nem hozható az Ötv. 92/C. § (5) bekezdése szerint;
  4. A hitelfelvétel indoka nem felel meg a valóságnak, mert a pályázatokhoz 80%-nyi előleg illetve köztes kifizetés igényelhető.