Rendőri kivezettetésem története

Elkészült Szabó Zsolt barátunk tárgyszerű visszaemlékezése, melyből kiderül, hogy nem valaki ellen, hanem valamiért történtek úgy az események, ahogy történtek. Egyesületünk szerint rossz irányba mozdul a városvezetés, a civilizálatlanság után a kulturálatlanság felé. Ahol nincsenek érvek, ott a hatalom az erőszakot tudja csak használni. Ez a fordulat senkinek sem lesz jó.

Az ügy előtörténetéhez hozzátartozik, hogy a szeptember 16-i önkormányzati ülés „Lebek László jegyző munkaügyi peréről tájékoztató” napirend kapcsán utólag rájöttünk (lásd Most férges vagy nem férges ,szept 22), hogy ennek zárt tárgyalása a polgármester felelősségének elleplezését szolgálta, amelyben a város kárára felhatalmazás nélkül 1,2 millió Ft kifizetése történt úgy, hogy a volt jegyző számára esélytelen munkaügyi perben peren kívüli megegyezés trükkjével élt.

Márpedig ott köztisztviselő közpénzen való kártérítéséről és bérjellegű juttatásáról volt szó, ami az adatvédelmi biztos és a Közigazgatási Hivatal szerint is közérdekű adat, nyilvánosság elől eltitkolni nem lehet.

Ugyanekkor egy másik ombudsmani állásfoglalás (Adatvédelmi Biztos 350/A/2004-3 levele az önkormányzathoz, lásd Adatvédelmi biztos.doc) alapján felismertük, hogy Veresegyházon a zárt tárgyalások elrendelése még mindig szabálytalan. Akkor elhatároztuk, hogy az átláthatóság és a nyilvánosság érdekében ezen változtatni próbálunk, akár a polgári engedetlenség eszközével is.

Erre precedenst a tegnapi (2008.10.28.) testületi ülés szolgáltatott, melyben – a fentivel szemben – egy teljesen ártatlan ügyről, a művelődési ház igazgatójának megválasztásáról volt szó. Ennek ellenére, ha a demokratikus normákat és a működési szokásokat a törvényesség keretei közé akarjuk kényszeríteni, akkor következetesnek kell lenni, és kénytelen-kelletlen egy ilyen – nem feltétlenül szimpatikusnak tűnő – szerepet is fel kell vállalni.

A napirend úgy kezdődött, hogy a polgármester a zárt ülésre tekintettel kérte a jelenlevőket, hogy hagyják el a termet. Minekután én bennmaradtam, az ismételt felszólítás után elmondtam, hogy a zárt ülések elrendelésének gyakorlata az ombudsmani állásfoglalás értelmében szabálytalan, de ha az érintett kéri a zárt tárgyalást, akkor én azt tiszteletben tartva elhagyom a termet, és feltettem a kérdést, hogy nyilatkozott-e erről. A jelölt – Boross Zsuzsa – nem volt jelen a teremben, hanem kint a folyosón várakozott. dr. Tahon Róbert jegyző azonban ahelyett, hogy megkérdezte volna őt, felolvasta nekem a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (4) a) pontját, mely szerint

„a képviselő-testület zárt ülést tart … személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele”,

aminek értelmezéséhez azonnal hozzáfűzte, hogy ha az érintett kifejezetten nem kéri a nyílt tárgyalást, akkor zártat kell tartani, márpedig ilyet nem kért.

Tahon úrnak ezennel lehetőséget biztosítunk honlapunkon, hogy bővebben (és meggyőző(bb)en) kifejthesse a törvény -HELYES- értelmezését. Nekünk ugyanis „beletörik a bicskánk” ebbe a gondolatmenetbe, képtelenek vagyunk értelmezni. (szerk.)

Én a vitát értelmetlennek tartottam, ragaszkodtam a maradásomhoz. Így a polgármester kihívta a rendőrséget.

 

 

 

A később megérkező rendőröket tájékoztattam, hogy nem állok ellent, és ha felszólítanak, hogy kimenjek, akkor ezt megteszem. Így is történt, igazoltattak, felvették az adataimat, és meg kell jegyeznem, hogy rendkívül korrektül jártak el. Jó munkát kívántam nekik, majd a zárt ülés végét kivárva visszamentem a testületi ülésre.

Szerintem a hivatkozott jogszabályi részt nyilvánvalóan úgy kell értelmezni, hogy személyi ügy tárgyalása előtt meg kell kérdezni az érintettet, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba. Mivel ez nem történt meg, mulasztást követett el a jegyző a napirend előkészítésében. Ezt még pótolhatta volna ott helyben, amire én utaltam is, de úgy látszik, inkább ragaszkodnak a zárt ülés szabálytalan elrendelésének lehetőségéhez, és így állt elő ezzel a faramuci értelmezéssel. Véleményemet megerősíti az Adatvédelmi Biztos 350/A/2004-3 levele, mely hiányolta a jegyzőkönyvhöz csatolt érintett nyilatkozatát egy zárt tárgyalás esetén.

Ezúton is gratulálok Boross Zsuzsának az igazgatónői kinevezéséhez, amit a tegnapi zűrzavarban elmulasztottam, és ezért elnézést kérek, a történtek semmilyen értelemben nem irányultak ellene.