Október 28 – testületi ülés

A testületi ülésen az alábbi dolgok dőltek el:

  • 921 millió Ft újabb hitelt vettek fel, amivel a tartozásállomány meghaladja a 6,2 milliárd forintot, és ezzel a pénzügyi csőd bekövetkezésének valószínűségét növelték;
  • A vagyonértékesítési és hasznosítási rendelet módosításában a nyilvános pályázatok publicitását tovább csökkentették;
  • A Csiki-Bege cégcsoport tulajdonában levő és Csomádon bejegyzett Autó-Max Kft számára – gyanús körülmények között – „eladásban levő” 12 ezer négyzetméteres ingatlan 40 milliós vételár megfizetésére (3313Ft/m²) április 30-ig haladékot adtak;
  • Egyezség kötésről döntöttek, hogy a polgármester hibájából keletkezett 50 milliós kötbérből csak 25 milliót kelljen kifizetni a Fehér Kereszt Alapítványnak;

A fenti öt esemény részletesebben:

A 921 millió hitel felvétele az ülés napjának délelőttjén – és így szabálytalanul – került fel napirendi pontként az önkormányzat honlapjára, melyre egy hitelezéssel foglalkozó szakértő tagtársunk délután reagált több képviselőnek elküldött levelében, és ebben felhívta a figyelmet a pénzügyi kockázatra. Javaslatait nem vették fontolóra, a hitelt szinte csont nélkül elfogadták, de a költségvetési rendeletet mégsem módosították. Talán nem jutott el a figyelmezetés a képviselőkhöz. A csődveszély ezzel csak kitolódott az időben, de annál nagyobb mértékben üthet vissza a következő ciklusban, talán még hamarabb is. Ezt a hibát talán nem követték volna el, ha szabályos időben nyilvánosságra hozták volna a hitelfelvételről szóló előterjesztés.

A nyilvános pályázatok publicitásának csökkentetéséről már közöltünk honlapunkon egy észrevételt (A kerék csak forog tovább… ). Tudjuk, hogy az önkormányzatban is rendszeresen olvassák lapunkat, mégis úgy tűnik, mindent megtesznek azért, hogy a pályázatok belterjesek legyenek, hogy a vagyont a klientúrában nyomott áron értékesítsék.

A Csiki-Bege cégcsoporthoz tartozó Autó-Max Kft ingatlan eladásával már többször foglalkoztunk (linkek: Mutyi mutyi hátán , Ingatlanértékesítés veresegyházi módra ). A most számára adott fizetési haladék súlyos kérdéseket vet fel az esélyegyenlőség és a pályázati fegyelem vonatkozásában. Itt az ajánlati kötöttség 30 napos időtartamát nem kell mindenkinek komolyan venni?

A Fehér Kereszt Alapítvánnyal történt egyezség csak arra a működési mechanizmusra példa, hogy egy ártalmatlan napirendi cím és az önkormányzat honlapján hozzá nem mellékelt (bár kötelező) előterjesztés hogyan titkolja el, hogy a polgármester hibájából 50 milliós kár keletkezett, amit most szerencsére sikerült 25 millióra csökkenteni.

Ennek során megtudtuk Pásztor Béla szájából, hogy ha az általa okozott károkon kívül a hasznokat is számba vennénk, akkor 10 milliárdos plusz volna az egyenleg. (ezen csak mosolyogni tudunk)