Veresegyházi Bohóc Akadémia (VBA)

A képviselőtestületi ülésre meghirdetett 32 napirendi pont maga az abszurditás. Akik ezt kitűzték sajnos vagy a képviselőket nézik le, vagy maguk komolytalanok. Mi csak két napirendi pontot emelünk ki: az ÁSZ jelentés intézkedési tervhez, és a költségvetési beszámoló napirendi pontjához szólunk hozzá. Ezeket sem vesszük pontszerűen végig, mert mi már 6 órája vitatkozunk róla.

Azaz a 32 napirendi pont emberi mértékkel mérve megtárgyalhatatlan. Az ÁSZ jelentés 67 oldal, ugyanennyi a melléklet hozzá, mindez a napirend egy pontja mögött rejtőzik. Számoljunk…..

Summázva, a polgármester elérte azt a kétes dicsőséget, hogy a képviselőtestület teljesen tanácstalan miről is kérik ki szavazatát, de valószínűleg már a polgármester saját maga sem látja át mit, mivel akar eltakarni. Ennyi anyag áttekintéséhez kevés volt az idő, még ha jogszabályilag ez meg is felelt, a korrektségtől pedig nagyon messze van.

Kezdjük néhány könnyed ügyrendi kérdéssel, ami már régóta megszokott:

  • Az ÁSZ jelentés után (júl. 15.), 8 napon belül a polgármester reagálhatott…. Reagált? Ha nem miért nem, ha igen miért nem csatolták ezt, hogy a képviselők lássák? A jegyző úr legutóbb a szakszerűséget ígérte.
  • A könyvvizsgáló által készített pénzügyi helyzetelemzést (van ilyen?) szintén csatolni kellett volna a pénzügyi napirendi ponthoz (ÖTV 92/c§ 2.bek.).
  • Folytassuk az ÁSZ jelentés képviselők felé történő tájékoztatásának problémájával (Mi ugyanis megnéztük az eredeti ÁSZ jelentést, meg azt is, amit a képviselőknek erről írtak): Az ÁSZ jelentést 10 pontban foglalja össze a jegyző, de olyan lényeges elem kifelejtődik, mint hogy a hitelállomány túllépte a polgármester számára megengedhető határt (200+100 millió forint). No igen, miért is tenné ezt szóvá ?

Ha azonban egy cégnél történt volna hasonló, nevezetesen a vezérigazgató súlyos pénzügyi szabálytalanságokat követ el, rögtön fegyelmi eljárást kezdeményez az igazgatótanács. Itt a szőnyeg alá akarják söpörni ezt?

Csak hogy világosan lássuk mi is a pénzügyi helyzet:

 

Jelenleg a most minket megváltó kötvény-manna valójában azt jelenti, hogy 2010-től 2028-ig (az első két év türelmi időt leszámítva, melyet még élvez az önkormányzat, majd 20 éven keresztül) évente félmilliárd forintot, mint egy nyaktiló visz el majd a város bevételéből.

Ha ezeket a kamatokat majd nem bírjuk fizetni, a város a Pásztor éra után becsődöl. (Bár lehet, hogy már ez még a korszakában bekövetkezik.)

Vegyünk egy könnyebb fajsúlyú problémát, amit az ÁSZ jelentés alapján meg kéne válaszolni:

Az ÁSZ azért nem kezdeményezte Lebek László felelősségre vonását, mert a jegyzőnek 2008 júliusával!!!!! megszűnt a munkaviszonya. /64.old 4.1./ (Pl. Lebek László nem jegyzett ellen dokumentumokat.) Tudjuk azonban, hogy ma ugyanaz a polgármester, mint Lebek László idejében. Az új jegyző, Tahon Róbert 22 pontban próbálja pótolni a régi jegyző hiányosságait, melyet 2009 júliusáig vállal

Vegyünk egy másik személyi kérdést, csak hogy lássuk kik, és hogy teszik tönkre a városunk:

Hitel limit (likvid és bér) túllépést a pénzügyi bizottság elnökének Bárczi Lászlónak fel kellett volna tárni, és ismertetni. A polgármester személyesen 200 millió Ft tartozásnál többel nem terhelheti meg az önkormányzatot (munkabér-hitel nélkül). Ezzel szemben június 30-án 661 millió a munkabért nem tartalmazó hitelállomány. Ezzel 461 millió forinttal lépte túl a keretét. Bárczi László nem hogy ezt a jogsértést nem tárja fel – ami munkaköri kötelessége volna -, hanem lehurrogja azt a képviselőt (Tatár Sándort), aki erről adatokat közöl.

Pedig az ÖTV nevesíti azt a feladatot, hogy a hiteltúllépést haladéktalanul közölnie kell a képviselőtestülettel (92§ 13 pont), és ha a testület mindenek ellenére el akarja tussolni, akkor Bárczi úrnak az ÁSZ felé kellene ezt jelenteni (92§ 14.). A Pénzügyi Bizottság elnöke tehát maga követi el a törvénytelenséget, így alkalmatlan annak vezetésére.

Már saját magát csapja be a pénzügyi kérdésekben az önkormányzat.

A bevételekről mivel tudjuk, hogy nem teljesültek, mert nem jött be annyi pénz az ingatlanértékesítésre, mint amennyit terveztek, a kifizetésekhez jogszabályi alap nem volt. Mi az, amivel a kifizetéseket ezek után jogszerűnek tartják?

Mi lesz két év múlva (2010-től) a törlesztésekkel, amikor megugranak a költségek, és már most is túllépések és törvénytelenségek látszanak? A vak is látja, hogy itt egy eladósodási spirál folytatódik.

Végül egy pikáns témában volna egy javaslatunk, szintén napirendi pont:

Pásztor Béla túl könnyen belement abba, hogy a bíróságon a várost beperelő Lebek László – akinek a felelősségre vonásáról láthattuk mit ír az ÁSZ – az önkormányzat komoly pénzeket fizessen. Ezzel a lépéssel Pásztor Béla polgármester úr megkárosította a várost.

A javaslatunk az, hogy a képviselőtestület csökkentse annyival a polgármester fizetését, amennyi kártérítést-végkielégítést (?) Lebek úrnak kifizettek. A képviselőtestület fegyelmi eljárás során ezt az akaratát érvényesítheti.