ÁSZ jelentés – kivonat

Összefoglaltuk az ÁSZ jelentésben szereplő, az ÉVE által jelentősnek tekintett, elmarasztaló megállapításokat.

  1. 2008-ban a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a tervezett költségvetési kiadásokra.
  2. 2005-2007. években a teljesített költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a költségvetési kiadásokra.
  3. valamennyi évben a tervezett hitelbevételi előirányzatnál lényegesen több hitelt vett fel az önkormányzat.
  4. az önkormányzat 2005-2008. évekre vonatkozó fejlesztési célkitűzéseket nem határozta meg, gazdasági programot nem fogadott el, a fejlesztés irányait  szakmai fejlesztési tervek nem alapozták meg
  5. az önkormányzat belső szabályozottság tekintetében nem készült fel az uniós források fogadására
  6. Az e-közigazgatás keretében történő ügyintézésbe bevont ügykörök körének bővítéséhez személyi és pénzügyi feltételek hiányoznak
  7. a polgármesteri hivatal nem rendelkezett szervezeti és működési szabályzattal, a gazdasági szervezet ügyrenddel, a képviselő-testület nem szabályozta a vezetők és beosztottak feladat-, hatás- és jogkörét.  A jegyző nem szabályozta a szakmai teljesítés igazolásának módját, nem rögzítette pénz- és értékkezelési szabályzatban az utólagos vezetői ellenőrzés gyakoriságát, és dokumentálásának módját.  A pénzügyi-számviteli területen dolgozók munkaköri leírásában nem rögzítették a gazdálkodási és ellenőrzési feladatokhoz kapcsolódó hatásköröket, a pénzkezeléssel és annak ellenőrzésével kapcsolatos, valamint értékelési-ellenőrzési feladatokat
  8. A jegyző az Áht. előírásai ellenére a költségvetési beszámoló keretében a FEUVE-rendszer és a belső ellenőrzés működéséről nem számolt be