Levél az ombudsmanhoz

Az ÉVE elküldte levelét az ombudsmanhoz, remélve, hogy változtathat az ÁNTSZ a pályáztatási gyakorlaton. Ismeretes, hogy Veresegyházon a polgármester közhasznú munkák elvégzésére kiírt pályázatokban két civil szervezetet politikai okokból nem támogatott. Mint megtudtuk, az országban nem vagyunk egyedül, és a törvényhozási gyakorlat javítása érdekében tulajdonképp mások nevében is írtuk levelünk.

Tisztelt Fülöp Sándor ombudsman Úr!

Az ÁNTSZ által meghirdetett parlagfű-mentesítési pályázaton Egyesületünk pályázatot nyújtott be.

Véleményünk szerint minden szempontból megfeleltünk volna a munka elnyeréséhez, összesen egy dokumentumot nem tudtunk csatolni, és ez a polgármester támogató nyilatkozata volt (azaz az „Együttműködési megállapodás”). A polgármester támogatását írásbeli indoklás nélkül visszautasította, az őt megkereső médiumnak (Kossuth rádió 180 perc) nem nyilatkozott.

Úgy véljük, egy igen gyakori élethelyzetbe csöppentünk. A lakosság érdekében tevékenykedő egyesületek preferenciái közé tartozik a területek és a lakókörnyezet védelme, az önkormányzat vezetésénél ezek háttérbe szorulhatnak. Az így kialakuló konfliktusok kisebb politikai bosszúként nyilvánulhatnak meg, mely aztán a közösség egészét sújtja, hiszen a parlagfű nem politizál.

Mivel önkormányzati területekről van szó, megértjük, hogy az önkormányzat támogatását szabta a pályáztató az egyik járható út feltételeként. Nem értjük azonban miért nincs másik út. A helyi lakosok elszenvedik a parlagfű által okozott kellemetlenséget akkor is, ha az önkormányzat igazolhatóan hanyag, néhány civil egyesülettel szemben pedig ellenséges. Másik út lehet tehát az önkormányzat hanyagságának bizonyítása (a mi kérdéses területünkön jelenleg az önkormányzat tudtával illegális sittlerakat van.) Harmadik út lehet, ha egy egyesület a feladat elvégzésének alkalmasságát másfelől bizonyítani tudja. (Térségünkben egy másik egyesülettől – Tavirózsa – a polgármester az illegális hulladéklerakat felszámolására benyújtott pályázat támogatását tagadta meg, pedig az egyesület évek óta bizonyítja a térségben természetvédő tevékenységét.)

A törvény olyan jellegű módosítását szeretnénk kérni, amelyben nem csupán az önkormányzat támogatása esetén lehet zöld tevékenységekért országos pályázatokon nyerni.

Veresegyház, 2008. július 15.

 

Tisztelettel:

Zsolt Péter

Szociológus

www.elniveresegyhazon.hu


Fülöp Sándor a jövő nemzedékek új ombudsmanja

Fülöp Sándor 1957. október 17-én született Montrealban. 1977–1982 között végezte az ELTE állam és jogtudományi karát, majd 1987-ben pszichológus diplomát szerzett a bölcsészettudo­mányi karon.

1984-től a Fővárosi Főügyészségen, majd 1991-től a Legfőbb Ügyészségen volt ügyész. 1993–94-ben a Ruttner and Partners Ügyvédi Irodában ügyvédként főként gazdasági ügyekkel foglalkozott.

1992 óta tevékeny résztvevője a környezetvédelmi jogalkotásnak. 1994 től a Környezeti Management és Jog Egyesületnél ügyvéd, a környezetvédelmi jogi adatbank és tanácsadó szolgálat vezetője.

1996 óta megbízott egyetemi adjunktus az ELTE állam és jogtudományi karán, környezetvédelmi joggal foglalkozik. 1997-től több hazai egyetemen és külföldi konferencián meghívott előadó.

1998–2003 között az Országos Környezetvédelmi Tanács tagja, majd elnökhelyettese, 1999–2001-ben a Közép-Kelet Európai Közérdekű Környezetvédő Jogászok Egyesületének elnöke volt.

2002-től az Aarhusi Egyezmény Jogérvényesítési Bizottságának tagja, részt vett a törvény megszövegezésében is. 2002–2006. között több nemzetközi projektben vett rész. 2003-tól a Környezettudományi Központ Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Környezetvédelmi témakörben számos publikációja és könyve jelent meg.

Nős, két gyermeke van.