Péznzügyi Bizottság ülése

Ma voltam először a Pénzügyi Bizottság ülésén. Két téma volt napirenden. Az egyik a településrendezési terv, a másik az önkormányzati intézmények 2008. évi költségvetése.

Azért nem napirendi pontokról beszéltem, mert a településrendezési tervről mindössze néhány mondat hangzott el, a költségvetés pedig még nem volt tárgyalható formában elkészítve, ezért a meglévő anyagokból (az intézmények igénye) kaptunk néhány mondatban tájékoztatást a főszámokról.

 

Településrendezési terv

Az ülést megelőzően a településszerkezeti terv előtt beszélgettünk az ipari területekről. Megtudtam, hogy azért van a Revetekben, mert annak idején a Biogal (vagy tán egy másik) gyógyszergyár telepe volt ott, és azt eladta a Pharmavitnak, amit az később bővített. Ez logikusan magával hozza, hogy ezt a területet növelni kell.

Én újra felvetettem, hogy ipari területnek ki lehetne jelölni az elkerülő út túloldalán lévő területet, mely többszöröse a jelenleg tervezetteknek, és megfelelő távolságra van a lakóterületektől. Az idegenforgalom fellendítéséhez nem a tervezett szállodákkal szemben kellene ipari területet kijelölni. Sajnos nem találtam megértésre abban, hogy az idegenforgalomhoz nem egy kis kijelölt terület kell, hanem az egész város tervezését rendezését ennek kell alávetni, és így néhány évtized alatt kialakul egy önmagát fenntartó, illetve gazdagságot hozó turizmus.

Az ülés elején a bizottság elnöke Bárczi úr kifejtette, hogy a tervet el kell fogadni a pályázati pénzek megszerzése miatt, viszont ezt a jövőben tovább kell alakítani, és ehhez várják minden érintett-érdeklődő javaslatát. Megemlítette, hogy az elfogadáshoz meg lett a konszenzus (még az ÉVE részéről is).

Az önkormányzati intézmények 2008. évi költségvetése

Két kivételtől eltekintve az intézmények nem adták le időre a költségvetésüket, ezért nem történt érdemi tárgyalás. Pontosítások, hibakeresések törtétek, amit véleményem szerint a polgármesteri hivatal, és az intézmények felelős dolgozóinak kell elvégezni. A normatívák (állami támogatás) összege sem volt ismert, ezért a takaró mérete nem derült ki. A beszélgetést hallgatva úgy tűnt, hogy nem egyértelmű iránymutatások űrlapok alapján készítették az intézmények a költségvetésüket, ezért értelmezési problémák is voltak, bár ezt a nem teljes készültségben leadott költségvetések is okozhatták.

Úgy gondolom, hogy a költségvetések állapota miatt a mai ülés valójában február elsején lesz megtartva.

Veresegyház, 2008. január 23.