A polgármester végigviszi az iparosítástervét

Városfejlesztési és Környezetvédelmi bizottság együttes ülése.
Jan. 23.

A bizottság megismerkedett a településfejlesztési koncepció hiányosságaival. A Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Tatár Sándor pontról pontra részletesen ismertette a javítanivalókat, ami ellen senkinek ellenvetése nem volt. Elismerésre méltóan haladtak a dolgok jó irányba. S ennek a közös javító szándéknak mindössze egyetlen gátja akadt. El kellett fogadni a már Pestterv által létrehozott anyagot. Az indok az volt, hogy a belső városfejlesztési nagy projekt másként nem indítható el. Vagyis senki nem vonta kétségbe, hogy az elhangzott észrevételek jobbá tennék a Pestterv anyagát, csupán az eljárási idő hosszúsága, és a mostani aktuális érdekek feszültek szembe.

Mi az igazságtartama annak, hogy 1. a városfejlesztési terven elfogadás előtt gyors kiegészítéseket tenni már nem lehet, 2. hogy a terv nélkül nem pályázhatunk az Eu-s pénzekre?

Ad 1. sose tudjuk meg, mert a bizottság Pásztor Béla gyakori atyai koordinációjának következtében nem tartotta jónak, hogy bármit is kipróbáljon a testület e téren.

Ad 2. Hirtelen milyen fontos lett a jogkövetés, hiszen az Innovációs Központ felépítésénél sem volt településrendezési terv, mégis sikeres volt a pályázat. Csak nem valami huncutságot találtak ki anno?

Az előterjesztők arra törekedtek, hogy legyen akkor a rendezési terv elfogadásának feltétele, hogy a javításokat majdan beemelik. A javaslat olyan mód „kristályosodott” ki a vitában – ugye sejthető kinek a kötelességtudó hozzászólásainak és iránymutatásának köszönhetően -, hogy szülessék egy határozat, amely elfogadja ezt a rendezési tervet, de aztán legyen egy határozat arról is, hogy mely pontokon indítják el a módosításokat.

 

Felmerült, hogy azokon a területeken, ahol módosítási szándék áll fenn a testület részéről, szülessék egy moratórium, hogy ott nem hajtják végre az elfogadott települési rendezési tervre hivatkozva a lépéseket. Ez azonban szintén, mint javaslat leszavazásra került, így mondhatni Pásztor Béla abban a bizottságban, ahol tulajdonképpen a legerősebb az ellenzék, teljes győzelmet aratott. Kellett volna gratulálni neki, de fáradtak voltunk mindannyian a hosszú küzdelem után, meg amúgy is megszoktuk már, hogy mindig mindenben ő győz.

 

Nem volt azonban egy unalmas ülés, mert ahol Pásztor Béla, és az ÉVE – jelen esetben szerény személyem – ott van, s főleg, ahol a kérdés kulminálódik a Csonkás melletti iparterületre, már természetszerűen nem lehet unalmas. Olyanok röpködtek a levegőben, hogy bízzak már egy kicsit a testületben, meg hogy voltaképp nem is az ÉVE érte el, hogy a BD elmenjen, és majd egyszer a polgármester megtisztel engem azzal, hogy elmondja hogyan is történt, csak még nem teheti. Meg olyanok, hogy ha polgármester úr annyira szeretné, hogy ez a város egészére vonatkozó rendezési terv elfogadásra kerüljön, akkor miért provokál minket állandóan a Kisrét utcai területtel? Miért nem tervezték a domb mögé? Meg hogy én miért fenyegetőzök népszavazással, csak nem félek? – Hát bevallottam, hogy igen. A népszavazás meg nem fenyegetőzés lesz, ha lesz, a mondata az lesz, amit a város egésze számára már korábban is ajánlottunk. „Ne legyen a lakóterülethez egy km-nél közelebb új iparterület kijelölve.” A régi iparterületből van már elég ugye mindenkinek. Hát soha ennél rosszabb fenyegetés ne érje az ÉVE részéről a várost, mint hogy megkérdezzük a lakosokat mit szólnak ehhez.

 

Fehér Istvánnak pedig, ha jól értettem volt egy ötlete, amivel maximálisan képviselt minket, csonkásiakat. Azt mondta, hogy a focipálya a mostani helyéről el fog költözni, mert onnan kiszorul, és nyilván a város szélére megy. Miért ne jöhetne a csonkási tervezett iparterület helyére? Aztán volt egy másik javaslata is, ami meg nagyon nem a mi érdekeinket képviselte: hirtelen megelégedett volna azzal, ha egy kicsit lecsippentenek abból az iparterületből. Követni nem tudtam, most mit is akar.

 

Aztán az est fénypontja az volt, hogy – amikor még a polgármester nem tudta, hogy megint győzni fog, a szavazás előtt mindig megmondta hogyan is kell gondolkodni – végül a bizottság vezetője felszólította, hogy most már hagyja szavazni a bizottságot, mert ez már a munkájukban való akadályozásnak számít. És akkor szavaztak végre, és akkor a polgármester elképelései győzedelmeskedtek.

Nem lesz moratórium, nem lesz a rendezési tervnek elfogadási feltétele. Viszont lesz a csonkásiakat továbbra is provokáló iparterület – Amire a képviselők persze nagyon lelkiismeretesen oda fognak figyelni, akár a többi módosító javaslat megvalósulására. Igen, a BD-re is nagyon lelkiismeretesen odafigyeltek. Milyen arányban is szavazták meg a mi lelkiismeretes képviselőink?