Félfordulat a városfejlesztési stratégiában

Holnap rendezi meg az Önkormányzat a településrendezési terv széleskörű véleményézésére hivatott lakossági fórumát. A fórumon a Pestterv, a rendezési terv készítőjének lehet a lakossági észrevételeket megtenni. Innovációs Központ, 18:00 óra.
Segítségül és tájékoztatásképp itt olvashatják az ÉVE – mondhatni már szokásos – helyszíni beszámolóját az önkormányzat mai bizottsági üléséről, ahol a holnapi tájékoztatót beszélték meg.

A városfejlesztés stratégiáját a településrendezési terv támasztja alá – kezdte az építési irodavezető Petrucz György, és röviden vázolta, amire talán kevésbé voltunk kíváncsiak, hogy milyen sok és alapos egyeztetés történt, és hogy a hatóságok által megemlített kifogásokat a tervezetben helyretették, a Pestterv nagyszerű partner volt, és most mindenki elégedetten hátradűlhet. Egyébként a folyamat korábbi része gyalázatos volt. régi ÉVE beszámoló az Önkormányzat hatósági “egyeztetéseiről”

És azért most sem dűlhetünk még elégedetten hátra.

Bárki belegondolhat abba, hogy egy olyan terv „következetes végigvitele” készült most el, ami 2003-ban körvonalazódott. Az irodavezető szerint a következetesség erény, de ahogy vitáztunk hamar kiderült, hogy mi az ÉVE részéről ezt meg hátránynak tartjuk. Mert mit is akar a polgármester 2003 óta, következetesen? Iparvárost. S akkor amire azóta rájöttünk hogy is került bele ebbe a tervezetbe?

Külön szegénységi bizonyítványa az eljárási folyamatnak, hogy 4 évig tartott mire a Pesttervvel közösen az önkormányzat produkált valamit, ami már minősíthető, ám eközben mintha másként kezdenénk gondolkodni. Gáncs Gábor egyébként ezúttal mintha csak minket képviselne két szempontot is említett, amit jó lenne megjeleníteni: az egyik a turizmusterveknek megfelelő városfejlesztés (turizmustervi anyagok nem rég készültek el), a másik az ipari park felé menetel. Arra volt kíváncsi, hogy ezek miként volnának bedolgozhatók, de mint megtudtuk, csak módosítási képviselőtestületi kérésekkel, s akkor is érdemes előbb ezt az anyagot elfogadtatni. (Érdemes, mert ez a pályázatok írásának előfeltétele.)

Szóval lesz egy félig jó településrendezési tervünk, amiben az a jó, hogy legalább van. És még valami! Kérdésemre, hogy miként változott a város nagyságáról alkotott lélekszám-elképzelés az elmúlt évek során, Petrucz úr némi keresgélés után azt mondta, hogy 18 ezer főben próbálják maximálni. A korábbi 25 ezer az egyesületünk szerint megfojtaná a várost, ezért a 18 ezer kiváló hír. Fordulat történt a városvezetésben. Többé nem az a cél, hogy minél nagyobbra nőjünk, és ezzel dicsekedhessünk, hogy mennyire szeretik ezt a várost, és azért jönnek ide (bevallom korábban ennek a propagandának magam is bedőltem), most már az a cél, hogy minél kevéssé nőjünk. A fékekről kezdtünk beszélgetni. Melyek ezek, és hogy vannak beépítve a tervezetbe. Nem könnyű, hiszen, a város spontán is nőhet, de várjuk az észrevételeket, ötleteket a holnapi eseményen is arra, hogy miként tudja az önkormányzat lassítani a betelepülést.

Két témára kell tehát fókuszálnunk, ami a településrendezésnek valóban a koncepcióját jelenti. Az egyik a növekedés megállítása, a 30%-os zöldövezeti arány megtartása, ligetesítés, fásítás, belső zöldövezetek kialakítása stb. Ebben az ÉVE immár egyetért a városvezetéssel. A másik, a szétszórt iparterületek koncentrálása, ipari park kialakítása, melyet még a hatóságok nem tudtak kikényszeríteni. Mert nehogy azt higgye valaki, hogy a polgármesterünk tért jobb belátásra, á dehogy. Egyszerűen a hatóságok kényszerítették ki a félfordulatot. A fordulat másik fele még mindig ránk vár.

Bizottsági ülés 2008 jan. 21