Megtört a jég

Egészen biztosan nem túlzok, ha azt állítom, hogy a rendszerváltozás óta Veresegyház életében az egyik legjelentősebb horderejű döntés született a 2007. december 4-én megtartott képviselő-testületi ülésen.

Dr. Baranyai Tamás javaslatára napirendre került a jegyző felmentésével kapcsolatos előterjesztés (ld. a mellékelt dokumentumot). (Ezt eredetileg egy rendkívüli testületi ülésen kívántuk megtárgyalni, így a polgármestert és a jegyzőt váratlanul és felkészületlenül érte a javaslat.)

A polgármester, Szekszárdiné Bányai Katalin és Nagy István képviselők ellenezték az azonnali hatályú felmentést, azonban a testület 11 igen, 5 nem és 2 tartózkodással e mellett döntött. A határozatban az is szerepelt, hogy a jegyzői munkakör betöltésére az önkormányzat pályázatot fog kiírni.

Sajnos a végkielégítés kifizetése szerepel az elfogadott határozatban, holott a sorozatos törvénysértések és pl. a legutóbbi, önkormányzatra kiszabott 35 millió forintos környezetvédelmi bírság (zöldterületek építési engedély nélküli feltöltése) is a jegyző „munkájának hozadékai”.

Más, fontos hírek:

  1. Elfogadta a testület Veresegyház Turizmusfejlesztési Stratégiáját, így megnyílt a lehetőség EU-s pályázatok és befektetők bevonásával a város ez irányú fejlesztése (az elfogadott, de még nem hivatalos határozati javaslatok a mellékletben).
  2. A képviselő-testület nem fogadta el a 2008. évi költségvetési koncepciót, főként azért, mert érdemben nem segítette volna elő a további eladósodás megfékezését.
  3. A Medve Otthon Alapítvány kuratóriuma elnökének Dr. Illyés Zoltánt választották, 12 hónapra. (Megjegyzendő, hogy az ülésen felhívtam a képviselők figyelmét arra, hogy szakmai szempontok alapján nem tartom alkalmasnak a polgármester által is preferált jelöltet, illetve a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság is nagyobb arányban a másik pályázót, Teleki Sándort támogatta.)

 

Tatár Sándor

képviselő