Landolnak a szórólapok

Az üzem veszélyes! A részleges és nem hivatalos hatástanulmányt készítő kft először maga is veszélyes besorolást fogalmazott meg. Aztán ezt mégis megmásította. Az is roppant GYANÚS, hogy a gyár az önkormányzathoz építési engedélyezésre beadott dokumentációjában más adatokat közölt, mint amit a szakértőknek küldött. Az építési engedélyben leírt valós mennyiségeket figyelembe véve nem kaphatna a fecskendőgyár felmentést, a 18/2006. számú rendelet alapján az építendő üzemet az alsóküszöbös veszélyességi osztályba kellene besorolni.

 

Az eladási ár kevés

A 800 millió Ft bevételt az önkormányzat saját maga által vállalt kötelezettségek terhelik. Ezt mindig elfelejtik elmondani. Ha minden számítást elvégzünk, a 800 millió alig több mint 300.

A nem létező 800 millió Ft-ra levelükben 4 milliárd pályázati pénzt ígérnek. Pályázatra a mi egyesületünk is ígérheti ennek akár a tízszeresét is.

A kampányuk átverés

Nem szállunk be az ígérgetési és nagyotmondási számháborúba! NEM akarunk iparvárost! NEM akarunk újabb vegyipari multikat! Nem akarjuk, hogy az egész város maga ipari parkká váljon, néhány kedves kis házacskával! Termálfalu helyett?