Zsolt Péter elemez – Információdugó

Vidéki, kisvárosi települések helyi médiája az információdugó technikáját használják. Utoljára a 97-es veresegyházi lapban tudtuk rábírni az akkori szerkesztőt, hogy legyen korrekt, és az ÉVÉ-vel szembeni negatív kampányt, melyet a polgármester indított – fő eszmei tollforgatói pedig a hozzá közel álló állatorvos, valamint a művház igazgatója volt – engedje megválaszolni. S engedte, így bekerülhetett a veresi lapba a mi álláspontunk is. Nem sokkal később a lap szerkesztőjét lecserélte az önkori, és 97 óta nem tudunk felidézni olyan lapszámot, amelyben vitának, Pásztor Bélával ellentétes nézetek, tervek, kritikák megszólalásának helyt adtak volna. Semmi látnivaló nincs itt, az ország többi helyi médiája is ugyan ilyen, sőt, inkább a 97-es miénk volt már akkor is a kivétel.

Lejáratásra tudunk példát mondani a későbbi időből, melyet az ÉVE perre is vitt, hiszen minket érintett, de elveszítettük. A bírói indoklás nem az volt, hogy nem akartak lejáratni minket az önkormányzati lap, vagy hogy az igazat írták volna. Nem, az világos volt, hogy hamis látszatot keltve, a tényeket meghamisítva írtak rólunk. A pert azért veszítettük el, mert nem volt kiírva a nevünk, így az olvasó nem tudhatta, hogy rólunk van szó – mondta a bíró.

Az információdugó még érdekesebb. Tulajdonképpen a nyilvánosság önkormányzat által uralt felületein alig létezünk. Ha kellőképp ki tudja terjeszteni a csápjait Pásztor Béla, akkor nem létezik egyetlen riválisa sem. Marad hát a SZOVE és ő. Volt idő, amikor a választások idején a jelölteket be kellett mutatni a helyi lapnak, erre törvényi garancia volt. Hát kíváncsiak vagyunk, ez most is így lesz-e, vagy az információdugó mára kiteljesedett. Ellensúly lehet a közösségi média, ám úgy tűnik annak veszekedős kritikán aluli nyilvánosságát jogosan nem veszik komolyan a választók. Innen a cinizmus, hogy mindenki gyanús, mindenki érdekvezérelt, mindenki rosszindulatú. Pedig lehetséges volna egy egészséges nyilvánosság megteremtése.

Akit érdekel az infromációdugó elméletének részletesebb kidolgozása, annak ajánljuk az alábbi linket, s abból egy részletet ki is másolunk:

Az ‘információdugó’ általunk kitalált elmélete a következő: előfeltétele, hogy túlzott médiafölény legyen az egyik oldalon. Ha ugyanis kiegyensúlyozott egy ország médiája, az információt elrejtő önmagát szelektálja ki, és csak egy szűk radikális tábor igényeit tudja kielégíteni. Hatásmechanizmusában a tájékozottság illúzióját kelti. Az információdugós technika ugyanis hírt ad egy eseményről, de az esemény tartalma helyett minősítő véleményeket közöl. Így a befogadó azt hiszi birtokába került a valóság ismeretének, miközben csak az esemény tényéről lesz tudomása. A minősítések pedig – akár a pletyka esetében – befészkelik magukat a tudatába, kételyeket támaszt vagy egyenesen nevetségesnek gondolja a szereplők viselkedését, az esemény apropóját, lehetséges következményeit. Az információdugó ellentéte a szakirodalomban „objektivitás doktrínának” nevezett elképzelés, mely szerint a média feladata az, hogy elmondja a részleteket, és a befogadónak magának kell kialakítani a véleményét. Utóbbi egy idea, melyre lehet törekedni, hiszen tisztességes etikai szándékot takart, előbbi tisztességtelen – ha a média küldetésének céljából indulunk ki -, voltaképp nem más, mint egy tudatos vagy nem tudatos manipulációs technika.

https://mediafogyasztok.wordpress.com/2019/09/22/fopolgarmesteri-politikai-versenges-mediatukrozese/?fbclid=IwAR1i7M0O-ieYfxVcFA8VIMEB6FQS__AmBHUu0BZAQ9qc328pyxlezWsBnhQ