Helyi nyilvánosság

Az alábbi táblázat a helyi nyilvánosság javításáról szóló konferencia számára készült. Szervezői (Nyomtass te is) azzal a felhívással éltek, hogy ne múltelemzések készüljenek, hanem jövőre vonatkozó ötletek. Annyi múltra utalás mégis szükséges, hogy a helyi médiát bedarálta a politikai rendszer – tisztelet a kivételnek, ahol viszont nincs garancia, hogy egy politikai váltás során nem következik be ugyanez. Kiindulási pontunk tehát egy jószándékú település, ahol viszont a helyi újságírás függő viszonyban, etikailag alacsony szintű, de szakmailag is javítandó.

Feladat

Szerkesztő bizottság Sajtótanács Képviselő testület
Cél kontroll hallgatói, nézői, olvasói minőségi vélemények begyűjtése finanszírozás elosztása
Módszertan Önálló működés Fókuszcsoport, kell hozzá facilitátor
Tagokkal szembeni elvárás A településrészen lakó sajtóhoz értő emberek(bölcsészek, társ.tudósok, profi volt újságírók) elismert vagy elismerésre méltó közéleti emberek, notabilitások, helyi véleményvezérek
Kiválasztás sorsolás sorsolás testület által jóváhagyott listából
Politikai elvárás lehet törekedni, hogy a listában legyen kiegyensúlyozottság nincs
Kiválasztás finom szempontja ne legyen függő viszonyban a településrészen nem releváns, hiszen csak pozitív javaslatok jönnek innen, amit a szerkesztőség, ha akar megfogad  
Fizetés Javadalmazott Civil önkéntes
Hatalom Önkorm. folyamatosan növelheti a hatalmát. Pl. ha elégedett, a szerk.biz.-al rábízhatja az új médiapályázatok elbírálását nincs hatalma
Funkció puffer szerep önkori és a szerkesztőség közt színvonal javítás befogadói demokratikus kontroll Működés biztosítása, nyilvánossági kötelezettségek teljesítése
Kiépítés sorrendje Ez az elsődleges, ez garantálja a függetlenséget Ez a másodlagos, ez garantálja a minőségi javulás
A szervezet első feladata  

Etikai kódex kialakítása és elfogadtatása a testülettel és a helyi önkormányzat által támogatott médiummal

 

nincs, bármelyik médiumot bármelyik rovatát górcső alá veheti és arról attitűdjeit megfogalmazhatja

 

jogi feltételek megteremtése pl. rendeletalkotás a szerk.bizottság működéséről és a hozzá rendelt anyagiakról.

 

A konferencia voltaképp inkább workshop volt: Ld itt. Bennem már a téma kijelölése is felidézett bizonyos emlékeket. Veresegyházon ugyanis valamilyen csoda folytán a polgármester támogatta javaslatainkat. Rendesen bizottság meg is tárgyalta, s a testület elé került. Épp választások előtt voltunk 2009-ben.

Az ötlet lényege az volt, hogy a testület által megszavazott helyi lapnak szánt pénz fölött legyen egy minőségi őrködés is. Jöjjön létre egy szerkesztőbizottság szerű képződmény, amely a lap tevékenységét időről-időre terelgeti, támogatja, javaslatokkal látja el.

Első lépés lett volna ez, s a kegyelmi pillanat is megvolt, mert választások után a győztes már nem szívesen hoz be olyan szabályokat, ami korlátozhatja hatalmát. Ilyen döntések mindig választások előtt születnek, mikor a győztes lehet akár vesztes is, s csak olyasmit javasol, ami neki vesztesként is megfelel.

A Fidesz rosszul mérte fel veresegyházi esélyeit, de legalábbis azt hitte Tolnai Ildikó, hogy születik majd egy olyan médiatörvény, mely kiterjed a helyi médiumok szabályozására is. Ezért aztán érve hatására levették a javaslatot a napirendről. (Nagy öngól volt ez.)

Ha tovább akarjuk részletezni az ötletet – ld. fentebb megtettük -, a kérdés az, hogy kik és hogy kerülhetnek be társadalmi kontrollként egy ilyen szerkesztőbizottságba. Véleményem szerint feltétel a szakmai hozzáértés, valamiféle célirányos tudás, tapasztalat. Egy ilyen névsor összeállításából pedig sorsolással kell kiválasztani a tagokat. Később sorsolással cserélgetni őket. Egy ilyen munka nem kiváltság, hanem kötelezettség. Valamennyi javadalom megállapítható, ha telik rá.

A testületnek szerkesztőcserénél illik figyelembe venni a bizottság javaslatát. A szerkesztőknek illik figyelembe venni a cikkekkel, sajtómunkával, kiegyensúlyozottsággal kapcsolatos iránymutatást.

Ne keverjük össze ezt a rendszert a Sajtótanáccsal. A sajtótanács nem szakemberekből áll, hanem helyi notabilitásokból, az olvasói kontroll (ld. a fenti táblázatot).  A Bizottság a pénzek elosztásában kaphat később egyre fontosabb szerepet. Melyik helyi médium mennyi pénzből gazdálkodhat, mikor kell más pályázónak átadni a lap szerkesztési lehetőségeit, panaszokat tárgyalhat meg stb.

Az induláskor nem érdemes mindkettőt létrehozni. Már jól működő médiumoknál alkalmazható a Sajtótanács, kezdő, alacsony etikai színvonal esetében – s ilyenek a helyi lapok általában – a szakmai helyi társadalomból kiválasztott szerkesztőbizottság a javasolt.

Korábbi jó gyakorlatot bemutató ÉVE írást ld: https://elniveresen.hu/helyi-nyilvanossagert-veszprem/