Gáncs Gábor

Mohai Imre harmadik interjúja Gáncs Gáborral készült. Már a legelején elcsodálkozunk, mert egy kérdés így szól: „Tagja-e valamelyik bizottságnak?” A képviselő úr tudvalevően partvonalra lett szorítva, s ezen joggal fel is háborodott, ennek azért volt valamekkora visszhangja, hiszen Pásztor Béla visszaélt a hatalmával, korábbi – mondhatni barátját és harcostársát -, aki több feladatra is maximálisan alkalmas volna nem hogy bizottság vezetőjeként, de még tagként sem választották be.

Ez egészen elképesztő, hiszen Gáncs szakmailag több ciklusban bizonyította, hogy megfelel ilyen feladatra, ért a gazdasági kérdésekhez – volt ő pénzügyi bizottsági elnök is 2010 előtt -, végzettsége is van (mezőgazdasági gépészmérnök), ért tehát egy-két dologhoz, beházasodott emberként igazi veresi is, vállalkozóként is lehetnek elképzelései, ennek a közösségnek ismert és megbecsült polgára Egy olyan megfogyatkozott létszámú képviselőcsoportban, mint amilyen 2010 óta van, luxus, ha nem használják ki a városvezetők egymás tudását.

Nem világos tehát, hogy a kérdés teljes tájékozatlanságra vall, vagy épp élcelődés tudván, hogy ez kellemetlen téma a képviselő számára.

Ám a válaszból a vájt fülű olvasó is érzékelheti, hogy valami nem stimmel a város irányításával. Gáncs ugyanis elpanaszolja, hogy semmibe sem lát bele, és mindenből kiszorították, pedig ő szívesen együttműködne.

Visszatekintve együttműködési hajlandóságára ez nem is kétséges. Épp a BD ügy kapcsán képedtünk el azon, hogy miért játssza ki a polgármester szája íze szerint a népszavazási kérdésről történt megállapodást. Az erre történt utalást Ld. itt, a történet név nélküli leírását pedig az „Elfusizott város” blogbejegyzésekben. Gáncs ekkoriban még alpolgármester volt.

Csak később távolodott el Pásztor Bélától, s lett a baráti kapcsolatból először kritikus képviselői munka, mára pedig tehetetlen kívülállás. Ez az ív meglehetősen drámai és érdekes ahhoz, hogy az interjú alapját képezze. Sőt, véleményünk szerint Gáncs és Pásztor közt a politikai együttműködés még ennél is izgalmasabb. A Keresztény Demokraták megalakulásánál játszott-e szerepet Pásztor Béla? Milyen a kapcsolata a polgármesternek Harrach Péterrel – akinek kedvéért Gáncs politikus lett, ám Harrach-hal szemben állt a BD ügyben, ott ugyanis Harrach támogatta egyesületünket, míg Gáncs Pásztort támogatta. Hitegette-e Pásztor azzal Gáncsot, hogy utódja lesz, és Gáncs mit szólt mikor észrevette, hogy kihasználták?

Az interjút elolvasva az olvasó ne számítson izgalmakra, a fenti témák fel sem merülnek. Semmit sem tud meg se együttműködésről, se álnokságról, se Gáncs későbbi tisztességes képviselői munkájáról, de még csak mostani várostervezéssel kapcsolatos elképzeléseiről is csak annyit, hogy ő nem szórta volna szét az ipari területeket, és korábban pályázott volna a fürdőre, amikor az aktuális volt, meg hogy sajnálja, hogy a katolikus templom – az igazi – most bezárt.

Ezek halkan tompán hangzanak el, mikor külön-külön is botrányszagúak.