Testületi – 2015. okt. 30.

 3 hiányzó, Dr Marik, Dr Csécsyné, valamint Gáncs Gábor képviselők.

8h 00-i pontos kezdés a szokásos pusziszkodás-csókolózás után. A mai napon városunk vezetői 530 millió forint elköltéséről döntöttek. A napirendi pontok elfogadása előtt Szalontai képviselő úr szót kért, majd megkérdezte a polgármestert, hogy ez egy vicc, egy komédia része-e, mivel már az előző két ülésen is elhangzott, hogy nincs pénz és ezért nem költ a város. Polgármesteri válasz: számára minden ülés komoly, majd szavazásra szólította föl a képviselőket 8 igen, 1 nem (Szalontai Boldizsár) napirendi pontok tehát elfogadva.
1. Veresegyházi Gyógy- és Termálfürdő megvalósítása és üzemeltetése (8 igen, 1 nem- Szalontai B.) elfogadva
2. Veresegyházi Gyógy- és Termálfürdő beruházás szolgáltatási közbeszerzési eljárásai
Szalonta Boldizsár….250 millió Ft-ot már elköltöttünk majdnem ugyanarra amire most 93 milliót, szaktanácsadásra, ellenörzésre, stb. stb. miért?? Polgármester…..ez nem ugyanaz, annak egy részét tervekre (több mint a felét, Zsigmondnak) valamint egy olyan szaktekintélynek fizettük ki (Kovacsics fürdőgyűjtő) aki több fürdőt épített, üzemeltetett gazdaságosan, sőt többet a bajból kihúzva. http://vastarajos.reblog.hu/…/Gy%C5%91ri+f%C3%BCrd%C5%91+Ko… ) (8 igen 1 nem – Szalontai Boldizsár ) elfogadva!


3. Veresegyház Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata és aktualizálása
Minden két évben kötelező. 9 igen – elfogadva


4. A Veresegyházi evangélikus templom felújításához támogatás nyújtása 14 millió Ft…….Szalontai Boldizsár fölszólalása : Ebből láthatja a polgármester, hogy így is lehet templomot fölújítani……nagy részt egyházi támogatással, hívek adományából, valamint egy kis rész önkormányzati támogatással…..majd kérdéssel fordult a pénzügyi osztály vezetőjéhez….hogy áll a város anyagilag ?……válasz : 500 millió kölcsön a Travill-tól, 1 milliárd 600 millió likvid hitel a K§H-tól, 75 millió a kasszában (úgy, hogy jövő év márciusig nincsen bevétel, több mint ötszáz ember munkabérét kell kifizetni a kötelezettségeken felül)……Polgármester…az új templom nagyon fontos, 400 férőhelyes lesz, lesznek benne hangversenyek, 3300 temetkezési urna stb…….szavazzunk. 9 igennel az evangélikus templom felújítása elfogadva.


5. Halgazdálkodási jog bérbeadásáról szóló pályázat eredményhirdetése (Veresegyház, Ivacsi-tó)
9 igen, elfogadva

6. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított 2015. évi sport díjakra. 9 igen, elfogadva


7. „A római katolikus plébánia épület bővítése, felújítása és korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása…..57 millió forint 135 m2 felújítására……Szalontai Boldizsár…..ez 421 ezer forint m2-ként, az új építésű luxus házak (telek nélkül, mint esetünkben is) nem kerülnek, maximum 300 ezer Ft-ba m2-ként. Ki állapította meg az árat? Hová megy ez a pénz?……4 alkalommal hangzott el ugyanez a kérdés Szalontai képviselő szájából…..polgármesteri válasz : Kivitelezők állapították meg ezt az összeget, de amennyiben Szalontai képviselő hoz ennél jobb ajánlatot azt majd megtárgyalják…….gúnyos mosoly!!! 8 igen 1 nem Szalontai Boldizsár, elfogadva


8. Tópart városrész csapadékcsatorna építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 171,45 millió Ft … Szalontai Boldizsár…..honnan van erre pénzünk? Polgármester…..lesz, ha más nem a 2017-es, 2018-as pénz, de lesz!

9. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlások (Szadai 38 db ingatlan) ……az új M3-ra rákötő út valamikor megépítéséhez. Szalontai Boldizsár…..miért nem Szada veszi meg ezeket, hiszen amennyiben ez az út egyszer realizálódik, akkor azt a Szadaiak is fogják használni?….polgármester…..ennek az útnak a megépítéséhez még nagyon sok minden szükséges, állami hozzájárulás, Krajczár utcai ingatlanok és szadai önkormányzati tulajdonban lévő területek………de ez a projekt nagyon fontos a város további iparosodásához és ezáltal a gazdasági élet fejlődéséhez. 8 igen 1 nem Szalontai Boldizsár, elfogadva

10.- 11.Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház, Újiskola u. 9.) Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 29 hrsz, Újiskola u. 11.) ………pontos számot nem tudok de közelít a 100 millióhoz……..8 igen 1 nem Szalontai Boldizsár, elfogadva

12. Felajánlott ingatlan, Fő út 85. megvétele 30 millió Ft….ez az új „bazilika” melleti ház ……..Szalontai Boldizsár….van-e valami konkrét cél ezzel a házzal? ……polgármester: Nincsen….lebontjuk és lehet templom tér, vagy valami más, esetleg csak a felét bontjuk le, majd meglátjuk! 8 igen 1 nem Szalontai Boldizsár, elfogadva


13.-14. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 099/16 hrsz)
Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 099/17 hrsz) 9 igen, elfogadva

15. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Őrbottyán, 0114/8 hrsz) 30 millió Ft. (senki nem tudja miért, de itt már mindenki annyira unta az ülést, hogy Szalontai képviselő is fölöslegesnek tartotta kérdezni) 8 igen 1 nem Szalontai Boldizsár, elfogadva

Egyéb: …. Szalontai Boldizsár……1. Ma, több száz millió elköltése után ( annak nagy részét ingatlanvásárlásra úgy, hogy még a polgármester sem tudja azokat mire is fogja használni a város)…..nem lett volna célszerűbb a tönkretett közvilágítás helyre hozataláról dönteni? Szadán a közvilágítás fejlesztése (Verest porig alázóan) mindenki számára megfelelő eredményt hozott, az erősebb világítótestekkel a jobb láthatóság mellet a takarékosságot is elérve.
2. Az iskolai parkoló tarthatatlan állapotára sürgősen megoldást kell találni…..mikor és milyen megoldást!?
Polgármesteri válasz…….nagyon hosszú pásztori monológ…..40-50 évvel ez elött két 60-as körte világította meg a Fő utcát……..az éjszaka, az éjszaka sötétben jó aludni….amelyik gépjárművezető nem lát, az álljon meg…….az emberek el fogják fogadni, meg fogják szokni.
Az iskola parkolóját másfél hét múlva fölszórják kövekkel, valamint árkok kialakításával a vizet elvezetik, amúgy nem olyan nagy baj, hogy van egy kis víz rajta, mivel a helyenként 2 méteres töltés így jobban tömörödik.