Testületi ülés – 2015. szept. 23.

8 órai pontos kezdés, 1 hiányzó (Dr. Marik György ) A napirendi pontok, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítők elfogadtattása után a polgármester átadta a szót a járási hivatal vezetőjének.

dr. Urbanics Gábor kiosztotta a jelenlévő képviselőknek a közigazgatási tanfolyam elvégzéséről szóló okiratot ( a szovésoknak, évögyösöknek a jobb mutató ujj által a csakis és kizárólag az IGEN gomb nyomkodását engedélyező és semmit nem kérdezői minősítéssel kiegészítve)!!
1.pont Első félévi költségvetési beszámoló. Ez a június 30-i helyzetet mutatta. Azóta már történtek kifizetések, bevételek, újabb hitelfelvételek.

Szalontai Boldizsár képviselő úr hozzászólásában kifejtette – az idei költségvetés törvényesen nem tartható – a hitelállomány egyre nő – a földértékesítésből csak a töredéke jött be a vártnak – az új templomba még semmit nem fizetett az önkormányzat.

A polgármester válasza, hogy a költségvetés ha nehezen is de tartható, tudja, hogy (szó szerint) borotvaélen táncolunk, de azon jó táncolni!

Gáncs Gábor képviselő úr megkérdezte: miből tudja a város visszafizetni dec.31.-el a likvidhitelt?

Polgármester: tárgyalások folynak egy 10 ha-os földterület eladásáról, ipari célra, de ha nem akkor fölveszünk 2016. Jan. 5.-én, 6.-án likvid hitelt és abból álljuk. A bankok készségesnek mutatkoznak erre.

Gáncs Gábor: 10 ha, óriási terület, tudhatunk-e valamit, milyen üzem, gyár……városunk melyik területére….milyen foglalkoztatási létszámmal települne ide?????

Polgármester: Egyelőre nem!!!!!

Szalontai Boldizsár: 10 ha – 500 millió forint, ez még a negyedét sem fedezi a város likvid hitelének!

szavazás: 10 IGEN …..1 NEM (Szalontai Boldizsár képviselő) elfogadva!!

2-3-4 pontok az előterjesztésben láthatóak…..egyhangúlag elfogadva!

5. pont – a Csiribi- csiribá pénzeltüntető múzeum terveire kitűzött pályázat támogatása 1 millió forinttal. Szalontai Boldizsár képviselő észrevételei, kérdései: semmi tájékoztatás, mekkora épület stb. stb…..miért oda….miért nem a fiatal épitészek, tájépítészek fantáziájára bízva, hová legyen. A fürdő a város közepére, a múzeum a senki földjére!!??

Egyhangú IGEN!

6. ROSSZ HÍR a Viczián telepen lakóknak. A gödöllői coop visszalépett a földvásárlástól, közért építéstől. Mint az ülésen kiderűlt Páaztor Béla CSAK SZÓBELI megegyezést kötött velük, így viszont a Gombai cukrászda melletti területet a borsos 57 millió forintos áron kénytelen megvásárolni önkormányzat.
10 IGEN 1 NEM (Szalontai Boldizsár képviselő) elfogadva
7.pont Földvásárlás 10 IGEN 1 NEM (Gáncs Gábor képviselő) elfogadva.
8. 11. 12. Egyhangú IGEN ( a 9. És 10. Pontok zárt tárgyalás keretében zajlottak……Patak u. Csatornázásának kivitelezői kihirdetése……..egy a Csonkáson nem fizető albérlő kérelmének elbírálása)
Egyebek : Közvilágítás

Szalontai Boldizsár:  A Veresi Krónikában megjelent öntömjénező írás nem fedi a valóságot, sőt! Abszolút visszafejlődés MI  közvilágítás területén történt. Tenni kell valamit, mert az adófizető polgárok nem ezt érdemlik.

Polgármesteri válasz: MAJD MEGSZOKJÁK!!
Bobálné képviselő asszony kérdésére….polgármesteri válasz…..a Krajczár u. Aszfaltozása taktikai okokból ebben az évben nem aktuális , az Árpád út egyéb okokból nem aktuális, a Vásártér u. talán októberben elkezdődik!!