Veres rendszer = országos rendszer

 

Figyelmes olvasóink számára bizonyára feltűnt már, hogy a veresegyházi rendszer hasonlít az országosra, sőt, gyakran meg is előzi, csak a szereposztás más. Ez igaz a növekedési mechanizmusokra is. A rendszer klientelista. Egy szűkebb réteg – néhány helyi vállalkozó, testületi tagok, jóbarát stb. – kiemelt életszínvonal emelkedése a közösség megcsapolásával egészül ki az egész közösség életminőségének javításával.

Előbbi lényege, hogy politikai támogatókat kell megvásárolni, utóbbi, hogy a választásokat is meg kell nyerni. Előbbi igen sok pénzbe kerül, utóbbi meg még többe (ld. körforgalom, iskolabővítés stb.) Az egész folyamat csak külső, soha vissza fizetni nem tudó forrásokból finanszírozható, magyarul az eladósodásból.

Hasonló a helyzet országos szinten is. És mint a cikkből kiderül, ez nem a mostani rezsim problémája. Több évszázados utat ismétel újra és újra Magyarország, melynek vége mindig az összeomlás. Ld. itt. a Ner elkerülhetetlen bukása című írást.