Szórólap készül a mobiltorony-ellenzésről

ÍME A TARTALMA:

Összefoglaló a hétfői egyeztetésen részt vevő csoporttól

Polgármester úr kérésére a fórumon jelenlévő nagyszámú tiltakozókat, valamint a tornyok megépítését ellenzőkhöz írásban csatlakozó további sok száz embert egy 7 fős csoport képviselte a hétfői megbeszélésen. A találkozón a Polgármesteren kívül részt vett a Telenor -lakossági fórumon is megjelenő- két képviselője.

Polgármester úr a felvezetőjében a korábban többször, több fórumon tett személyes ígéretét ismételte meg, miszerint amennyiben a tervezett mobiltornyok építését a közvetlenül érintett, azaz a közelben élő lakosság ellenzi, úgy az nem fog megépülni. Ezt követően két órán keresztül folyt az egyeztetés arról, hogy az érintett lakosság döntő többsége, mely okokból kifolyólag nem kívánja a tornyokat a tervezett helyre. A Telenor képviselője a hozzá intézett számos kérdésre válaszolva leszögezte, hogy:

–         az Ivacsok térségben a GSM lefedettség nem 100 %-os, és igény lenne a 3G és 4G (mobilinternet) szolgáltatásra is. A mobiltelefon lefedettség több kilométerrel távolabb elhelyezendő kisebb toronnyal is megoldható.

–         A Ligetek térségben a GSM lefedettség teljes, így itt a torony csak a 3G és a 4G szolgáltatás miatt szükséges.

–         A 3G és a 4G szolgáltatás biztosítása a lakóövezettől 1,5 km-en túlra helyezendő toronnyal a mai technológia szerint nem megoldható. Kb. 3-5 éven belül várható, hogy a Telenor ilyen távolságból is képes lesz a szolgáltatást nyújtani.

–         Összefoglalva: a két torony a tervezett helyen azért kell, hogy az érintett városrészeken a 3G és a 4G szolgáltatás megfelelően működjön már a következő 3-4 évben is.

A mobiltornyok építését ellenző csoport tagjai kifejtették, hogy nincs arányban az ahhoz kapcsolódó érdek, hogy a 3G és 4G szolgáltatás a két városrészben jól működjön a következő 3-5 évben is, valamint mindaz, amit a tornyok építése az érintett sok száz (vagy ezer) embernek okoz. A torony elleni főbb érvek az egészségre és közérzetre gyakorolt káros hatás, az esztétikum rongálása, és a környező ingatlanokra gyakorolt értékcsökkentő hatás. Mindkét városrészen tökéletesen elérhető a vezetékes internet szolgáltatás, mely még inkább megkérdőjelezi a tornyok létjogosultságát.

Az egyeztetés végén Polgármester úr arra kérdésre, hogy meggyőződött-e arról, hogy az érintett lakosság döntő többsége a mobiltornyokat nem kívánja, határozott igennel válaszolt. Ebből a válaszból az alábbiak következnek:

–         Polgármester úr elfogadta azt, hogy az érintett lakosság a delegáció útján fejezze ki véleményét

–         A képviselt érintett lakosság a tornyokat nem akarja, és erről a Polgármester úr meggyőződött

–         A Polgármester úr ígérete szerint a tornyok nem épülhetnek meg

Jogi kötőerővel rendelkező írásbeli nyilatkozatot nem is remélt a delegáció a Polgármester úrtól, de hogy még a véleményét se ossza meg a jelenlévőkkel, arra nem számított senki. Egyetlen kérdés maradt csupán nyitva: Polgármester úr betartja-e az ígéretét, vagy azzal és ezáltal sok száz ember kérésével, igényével szembemenve megépíti a tornyokat.

A megbeszélés egyik részt vevője, Vukovics József kérte,hogy az összefoglalóban is szerepeljen az általa elmondott és hangsúlyozott vélemény:

„Nem kívánjuk a tornyokat, de a lakott területtől 1500 m-en belüli területre semmikép. A szolgáltató gazdasági és műszaki képességeinek határa miatt, Polgármester úr ne a lakossággal viseltesse el vágyainak terheit.

– A fejlődésnek nem gátat akarunk szabni, de elvárjuk, hogy a megválasztott képviselőink ne helyettünk  döntsenek, hanem lakosokkal egyeztetve képviseljenek. Ezt joggal kérhetjük, hiszen a képviseleti eljárásukat mi fizetjük.”