Veresegyház nappali középiskola nélkül

 

Tervezik az esti középiskola szakképzésének bezárását is (Ld. köv. testületi előterjesztését), és abból sem lett semmi, hogy a Fabriczius iskolában 2012 szeptemberében induljon egy nappali. Pedig tantestülettel elkészítettek még a választás előtt minden ehhez szükségest, de beszólt a szokásos „elfusizás”.

Emlékezetünk szerint a Fabriczius iskola főbejáratától külön bejáratot kellett volna biztosítani a nagyok számára. Az mégsem járja, hogy 6 évesektől 18-ig egy légtért használjanak. Túl korán ismerkedhetnének meg a kicsik a nagyobbak rossz szokásaival.

Ám ha a külön bejárat megépítése átgondolatlanság miatt el is felejtődött a felújításkor, még bővítésére, amit a gimnázium teremigényei kívántak volna igazából fel sem merült, így a tantervi fejlesztés elkészíttetése a fióknak készült. A Nagy Istvánnal készült interjúból már 2011-ben kiderült, hogy nincs igazi elszánás a középiskola beindítására. Ld. itt.

Miért volna rendkívül fontos egy színvonalas veresi középiskola? – Sok érv szól emellett. Pl. Hol legyen egy középiskola, ha nem ott, ahol rengeteg fiatal is él? Vagy: Nem város egy város, ha nincs középiskolája. Minden identitás a középiskolás korban alakul ki, e nélkül nem jön létre városi közösség. Ugyanakkor az is átgondolandó, hogy egy zöldmezős beruházás esetén a középiskolának speciális képességekkel is kell rendelkeznie. Ahogy azt az ÉVE 2010-es választási programjában kifejtette, feltehetően olyan képességekkel, amely például a GE és a GE-hez hasonló vállalatok igényeit tudná kielégíteni, hogy a gyerekhullám elmúlta után is rendelkezzék vonzerővel az iskola.

Kicsit furcsa a kívánatos tendenciákkal ellentétes lépéseket látni, ilyen a szakképzés, amelyet nem tudtak feltölteni, ezért most bezárják. Lehet gimnáziumot sem volna szabad elindítani, mert azt sem tudnák feltölteni?