Szigorodó állatvédelmi szabályok

 

Több ismeret volna a lényeg a kutyákról Ld Cesar Millan filmjeit, zseniálisak. S ha az új ismeretek oktatása hiába való, jöhetnének a szankciók is. Ám a szankcionálás önmagában csak dühöt ébresztene az állattartókban, önmagában az még kevés. Azért ide bemásoljuk, elrettentés végett.

 

Szigorodtak az állattartás szabályai!

2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az

állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,

ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és

szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

(3) A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási

helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal

ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról,

hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok

megfeleljenek az állatok szükségleteinek. Állandó fényben

vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot

tartani nem szabad.

(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan

méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási

igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási

igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban

esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely

lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

 

(5) Tilos

a) ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen,

b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve,

 

(6) Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként

legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell

biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt

tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.

(7) Amennyiben ebet futólánccal – vagy ahhoz hasonló elven

működő szerkezettel – kikötve tartanak, a feszített és

futórészek hosszának összege nem lehet kevesebb

5 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.