Civilek Uniója Projetjükért – CUP Működési terv

Filozófia:
A CUP egy olyan demokratikusan lazán egymáshoz kapcsolódó civil szerveződés, melynek tagjai vállalják, hogy közülük egy projektet a maguk szerény eszközeivel mindannyian támogatnak.  A támogatható projekttel szemben három feltétel van.

1.    Megvalósítható legyen, és nagy valószínűséggel meg is valósuljon.
2.    Ne legyen ideológiailag megosztó
3.    Kapcsolódjon valamiképp Veresegyházhoz, a településhez, az itt lakók jövőjének gazdagításához

Működés:
Önkéntes alapon, minden civil szerveződés, amelyik éves projekttel rendelkezik automatikusan részt vehet. A részt vétel meghívásos, vagy jelentkezési alapon történik. A meghívást a CUP 3 tagú Bizottsága küldi ki, illetve a jelentkezéseket is ő fogadja be.

A Bizottság minden olyan programot beemelhet a CUP-ba, amelyik a fenti filozófiának megfelel, illetve egyik jelentkezőt sem zárhatja ki, ha nem indokolható, hogy az ötlet az alap filozófiával ellentétes. Pártokat nem hív meg, de jelentkezéseiket nekik is befogadhatja (pl. kábítószer ellenes projekt)

A Bizottság nem választ győztest, de súlyozási lehetőségre módja van. A beérkezett projektek közül lehetősége van egyet öttel, egyet néggyel, egyet hárommal, és egyet kettővel felszorozni. Ezzel a lehetőséggel vagy valamelyik variációjával nem kell élnie, ha nem akar.

A győztes egy kalapból véletlenszerűen lesz kihúzva. (A felszorzott legjobb pályázat öt cetlivel kerülhet a kalapba, esélyei csak ettől nőnek.)

A Bizottság foglalkoztathat egy ügyintéző titkárt, de végezheti maga is a szűrésen és ötletbegyűjtésen túli munkát (e kettőt ugyanis nem delegálhatja másra). A további feladat a győztes támogatásának megszervezése. Minden CUP tag ugyanis előzetesen vállalja, hogyha nem ő lesz a győztes, akkor is valamit kitalál, hogy a győztes projektjét a maga lehetőségei szerint segítse. A  Bizottság ezeket a vállalásokat szedi össze, valamint végzi a vállalások ellenőrzését is. Aki ugyanis nem teljesíti az ígéretét, az a következő egy évre ki van zárva a játékból. (Vagy ha a résztvevők előzetesen megszavazzák, a CUP szégyenfalára is felkerülhet.)

A Bizottság és az ügyvezető munkája társadalmi, de törekedhetünk arra, hogy idővel javadalmazással is járjon, ha sikerül a CUP-ba támogatói szponzor pénzt bevonni.

A Bizottság megválasztását az aktívan érdeklődő civilek végzik.
A Bizottsági tag megbízása maximum három évre szól. (A távozó személye lehet megbeszélés, de lehet sorsolás útján is.) A következő év új Bizottsági tagja – ha vállalja – az előző év program-győztese, aki a következő évben is folytathatja természetesen saját civil programjait, de míg Bizottsági tag, nem kerülhet be újabb programjaival a CUP kalapjába. (Így az is garantálva van, hogy kétszer egymás után még véletlenül sem lehet valaki programgyőztes.)

Bizottsági tag nem lehet politikus, önkormányzati képviselő, vagy az előző kettő közvetlen hozzátartozója.