2011. június – Átrium helyzete rendezve

 

Úgy rendezték az üzletház bérleti helyzetét, ahogy javasoltuk. Abba az irányba is mennek dolgok Veresen, amilyenbe mi szeretnénk. Az alábbiakban a történet:

A 2009 évi közmeghallgatáson egyesületünk többek között megemlítette a Fő út 53. szám alatti Átrium Üzletházzal kapcsolatos alábbi problémát:

„Az üzletházat a képviselőtestület társasházzá alakította, de a közös területek – az átriumos tér, a folyosó és a kazánház – az önkormányzat saját tulajdonában maradt. Így az önkormányzat 38%-ban vált tulajdonossá, és ezért ugyanilyen mértékben kell viselnie a közös terheket is. Ha ezek – értelemszerűen – osztatlan közösben lennének, akkor csak 15%-ban volna tulajdonos az önkormányzat, azaz több mint a dupláját fizeti az indokolt költségeknek.”

 

2011. június 2-án a képviselőtestület módosította az Átrium Üzletház alapító okiratát – lényegében az észrevételeink szerint. Az előterjesztésből:

„az Önkormányzat 1997. évben építette fel az Átrium Üzletházat. A megépítést követően szükség volt arra, hogy közösségi rendezvények céljára is használni tudja az ingatlant, mert abban az időben csak a Művelődési Ház nyújtott erre lehetőséget. Ezért az ingatlan társasházzá alakulásakor az Önkormányzat tulajdonába (külön tulajdonába) kerültek (maradtak) olyan helyiségcsoportok mely társasház esetén egyébként a közös tulajdon részei.”

„A … hivatkozott használati ma már nem áll fenn. A társasház tulajdonosai az érintett helyiségeket a gyakorlatban is használják.”

A határozat 1.) pontja kimondja:

„Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő Testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 1499/A/15 hrsz-ú  258,10 m2 területnagyságú, valamint a 1499/A/24 hrsz-ú 23,25 m2 területnagyságú helyiségcsoportok teljes egészében, míg a 1499/A/1 hrsz-ú 191,42 m2 területnagyságú helyiségcsoportból 126,00 m2 területű helyiségek, valamint a 1499/A/16 hrsz-ú 140,30 m2 területnagyságú helyiségcsoportból 111,50 m2 területű helyiségek a társasház közös tulajdonába kerüljenek ingyenesen, kiigazítás jogcímén.”

Így tehát összesen 519 négyzetméternyi terület rendezéséről volt szó, amely olyan helyiségeket tartalmaz, mint pl.: lépcsőház, kazánház, közlekedő, szélfogó, raktár, hulladéktároló, wc, előtér és takarítószertár.

 

 

Örülünk, hogy ez végre rendeződött.